• Olav Haavorstad
  av Torkelsen, Jan H., 24.02.15

  Utdanningspolitikere på befaring til Listerskolene

  Det er besluttet at et møte som er oppsatt for hovedutvalg for kultur og utdanning 3. mars avlyses....

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av Torkelsen, Jan H., 20.02.15

  Fylkesordføreren vil avvente Stortingets behandling av endringer i Arbeidsmiljøloven

  Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen fra Sosialistisk Venstreparti hadde til...

  Les mer
 • Felles Ft -møte Februar 2015
  av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

  Fortsatt mest ubesvarte spørsmål om regionnivåets fremtid

  Kommunereformen var tema på et felles møte for fylkestingene i Vest- og Aust-Agder i dag. Etter...

  Les mer
 • Bjoergulv Sverdrup Lund
  av Richardsen, Wanja, 18.02.15

  Halvveis i regionplanarbeidet – hva nå?

  I år er Regionplan Agder 2020 halvveis inn i sin virkeperiode. Da fylkestingene på Agder var samlet...

  Les mer
 • Kjell Pedersen Rise DDA
  av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

  Sørlandet – landets mest effektive digitalutbygger

  Agderfylkene har i flere år stått for en unik måte å tilrettelegge for digitalisering. I flere år...

  Les mer
 • Ordførerkjede
  av Torkelsen, Jan H., 17.02.15

  Fylkeskommunene bør få overført mange flere oppgaver

  Regjeringen har varslet at den vil legge frem en melding til Stortinget om oppgavefordeling og...

  Les mer
 • Valgmotiv Urne Og Logo
  av Torkelsen, Jan H., 06.02.15

  Fem millioner til informasjonstiltak ved høstens valg

  27 organisasjoner får til sammen nær fem millioner kroner til informasjonstiltak rettet mot unge...

  Les mer
 • Sølvi Gjerdal Thomassen
  av Torkelsen, Jan H., 03.02.15

  SV-interpellasjon om regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven

  Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen fra Sosialistisk Venstreparti har oversendt en...

  Les mer