Personbiltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand er redusert med 1,9 prosent fra 2012 til 2014. Det innebærer at kravet om nullvekst i belønningsavtalen med staten er oppfylt med god margin. Fra 2013 til 2014 ble trafikken redusert med 1,1 prosent. Nedgangen skjer i en periode med sterk befolkningsvekst. Fra 2012 til 2014 steg folketallet i regionen med 4,7 prosent. Personbiltrafikken i rushtiden er redusert med 3,4 prosent fra 2012 til 2014. Fra 2013 til 2014 er trafikken i rushtiden redusert med 1,1 prosent. Disse positive utviklingstallene inngår i en rapport til Samferdselsdepartementet om belønningsavtalen for 2014, som i dag ble fremlagt og godkjent i et møte i Areal- og transportsamarbeidet

Busstrafikken i Kristiansandsregionen økte med 4,1 prosent i 2014 sammenliknet med 2013. Fra 2009-2014 er antall bussturer økt med 13,8 prosent.

Sykkeltrafikken tiltar. På det som defineres som et sikkert tellepunkt på Vesterveien har sykkeltrafikken økt med 7,2 prosent i forhold til 2013. Den nye reisevaneundersøkelsen 2013/2014 rangerer Kristiansand som best blant de store byene i landet. Sykkelandelen i Kristiansand er ni prosent, mot Stavanger, Trondheim og Bodø som alle ligger på åtte prosent.

Logo -ATP-samarbeidet

ATP-samarbeidet startet som et prosjekt i 2004, og har fra 2010 vært et permanent regionalt samarbeid. Det formelle navnet er Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansands-regionen.

Belønningsmidlene har vært meget viktige for Kristiansandsregionen. De har ført til gjennomføring av en rekke prosjekter for å styrke kollektivtrafikken og tilrettelegging for syklende og gående i regionen. Midlene har hatt stor betydning for å skape godt samarbeid om miljøvennlig transport i regionen, der kommunene, fylkeskommunene, Statens vegvesen og Agder Kollektivtrafikk er hovedaktørene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer