Vest-Agder fylkeskommune har mottatt forliksklage fra AF NCC-Repstad Anlegg ANS vedrørende tvist om sluttoppgjør knyttet til fylkesvei 456 "Nye Vågsbygdveien".


 -Formelt er det fylkeskommunen ved meg som fylkesordfører som er klaget inn, men Statens vegvesen, er koblet tett på saken.  
Det som vil skje videre er at Forliksrådet vil be oss om et tilsvar på klagen fra utbyggerne. Mye av uenigheten går på uenighet rund forståelsen av kontrakten. Dette er ikke en sak som egner seg for Forliksrådet, så saken vil trolig ende i retten, og det blir tidligst til høsten, opplyser fylkesordfører Terje Damman.
 

-Det er beklagelig at enn kommer i uenighet om oppgjøret for byggeprosjektet, men prosjektet er stort og komplisert og det er mange forhold som er inne i bildet. Likevel er det nettopp for å håndtere uenighet at vi har rettssystemet, forklarer Damman.

Så langt er det ukjent hva dette vil få av konsekvenser, både med hensyn til fremdrift i saken og evt følger for andre prosjekt.


av Macdonald, Cheryl, publisert 24. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer