Riksantikvarens hovedsatsing i 2015 er Krigens kulturminner. Samtidig er 2015 også Friluftslivets år, hvor Riksantikvaren og Den norske turistforeningen samarbeider om prosjektet "Historiske vandreruter". I begge disse sammenhengene er det et tett samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og Riksantivaren. Det ble klargjort da hovedutvalg for kultur og utdanning i dag ble orientert om prioriteringen som er gjort for kulturminneforvaltningen i år.

Når det gjelder Krigens kulturminner har fylkeskommunen arbeidet sammen med Riksantikvaren om verdiskapningsprosjektet Festung Lista. For tredje året er fylkeskommunen tildelt midler for å videreføre dette prosjektet. Prosjektet arbeider for å styrke den brede verdiskapningen gjennom utvikling av forvaltningsarbeidet, opparbeide kunnskap, samt skape mer aktivitet og et bedre formidlingstilbud på lokalt og regionalt nivå.

Prosjektet "Historiske vandreruter", som inngår i Friluftslivets år, skal øke kjennskapen til og bruken av gamle ferdselsruter med både kulturhistoriske og friluftslivsmessige kvaliteter. I løpet av året skal åtte historiske vandreruter åpnes, og Vest-Agder har en av dem, Brudledruta mellom Sirdal og Kvinesdal. Prosjektet er lokalt et samarbeid mellom fylkeskommunen,  fylkeskonservatoren og Flekkefjord og Oplands turistforening.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkeskonservatoren

  • VAM
    av jto, 03.05.19

    Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

    Les mer