I mars 2011 inngikk Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune en avtale om opprettelse av Byggeskikksenteret i Klekkefjord. Dette var et ledd i fylkeskommunens medvirkning i en LUK-satsing Lokal samfunnsutvikling i kommunene initiert av Kommunaldepartementet for å styrke kommunenes arbeid med en slik utvikling. Målet har vært å gjøre kommunene bedre til å planlegge, mobilisere, samarbeide, og gjennomføre utviklingsprosjekter som skal bidra til mer attraktive lokalsamfunn. Byggeskikksenteret var i utgangspunktet lagt opp som et treårig prosjekt fra 2011 til 2014. Det ble senere utvidet med vel et år på grunn av senere oppstart. På slutten av 2014 ble det klart at staten ville avvikle det nasjonale LUK-programmet fra og med budsjettåret 2015. Dette medfører at de økonomiske rammene for videre drift blir dermed vesentlig endret. Hovedutvalg for kultur- og utdanning gikk i dag inn for at fylkeskommunen skal være med å sikre videre drift. Fylkestinget fatter endelig vedtak 21. april.

Det foretatt en evaluering av prosjektet. Alle aktører som har kommet med tilbakemeldinger om Byggeskikksentret er enige i at formålet med Byggeskikksenteret bør videreføres. Fylkesrådmannen ser imidlertid at det er behov for å justere organiseringen. Hovedutvalget støttet i dag hennes forslag om at det inngås en avtale med Vest-Agder-museet IKS med mål om å sikre videre drift. 

Hovedutvalget går videre inn for at fylkestinget skal bevilge inntil 700 000 kroner til drift av senteret ut 2015. De økonomiske rammene fra og med 2016 anbefales å bli tatt opp i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

Det settes også som en forutsetning at Dr. Kraftsgate19, hvor senteret holder til, blir stilt til kostnadsfritt til disposisjon for Byggeskikksenterets virksomhet.  Huset ble oppført av Haasted-familien i 1820-årene. Det verneverdige huset er bygget som et midtgangshus i empirestil der europeiske impulser var forbildet. Huset ligger i den eldste delen av byen, som også kalles for Hollenderbyen, og er nærmeste nabo til Flekkefjord Museum.  Trehusbebyggelsen i Flekkefjord er av nasjonal verdi. På grunn av eiendommens store kulturhistoriske verdi, og ettersom det eies av kommunen og stod tomt ved prosjektstart, ble det valgt som et passende lokale for et byggeskikksenter.Flekkefjord kommune stilte eiendommen til disposisjon for prosjektet. Kommunen har finansiert utvendig vedlikehold og istandsetting, samt driftsutgifter. Fylkeskommunen har bevilget 2,8 millioner kroner til innvendig restaurering og oppgradering.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Heiplansamling 2018 Øystein Kristensen Presenterer Data Fra Villreinprosjektet
  av bal, 13.09.18

  Vellykket Heiplansamling i Åseral

  Les mer
 • Bilde Av Turgaaere I Heiomraadene
  av bal, 21.08.18

  Meld deg på Heiplansamlingen 5.og 6. september

  Les mer

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • Heiplansamling 2018 Øystein Kristensen Presenterer Data Fra Villreinprosjektet
  av bal, 13.09.18

  Vellykket Heiplansamling i Åseral

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 10.09.18

  Oppstart av fredningssak for to tekniske og industrielle kulturminner i Vest-Agder

  Les mer
 • Nyhellesund
  av jto, 07.06.18

  Nytt prosjekt for å utnytte uthavnene og kystkulturen til regional verdiskaping

  Les mer