Meld deg på Kollektivkonferansen 2015 som arrangeres på Kilden i Kristiansand 23. april! Arrangørene: de to fylkeskommunene på Agder og Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansand uttrykker dette om bakgrunnen for konferansen: "Befolkningsveksten vil skape trafikkaos dersom den ikke møtes med en kraftig forbedring av kollektivtilbudet og utbygging av vei, slik at bussene kommer frem. Også av hensyn til miljøet bør det satses mer på kollektivtrafikk." Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltar på konferansen.

Tema på konferansen:

 • Areal- og transportplanlegging i de store byene
 • Bymiljøavtale
 • Debatt om utvikling i Kristiansand/Kristiansandsregionen
 • Erfaring med konkurranseutsetting av kollektivanbud
 • Sammenslåing Sørlandsbanen / Vestfoldbanen
 • NSBs satsing på Sørlandsbanen
 • Ekspressbuss
 • Superbuss

Meld deg på via denne linken: http://ks.event123.no/AgderKollektivkonferansen2015/

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer