En ny forskrift skal sikre at norske systemer for elektronisk trafikantbetaling i vegnettet blir klargjort for å virke sammen med andre slike systemer i Europa. Forskriften, som ble fastsatt i statsråd fredag, er en del av grunnlaget for arbeidet med å få til en ordning med en felles-europeisk elektronisk trafikantbetalingstjeneste. En såkalt ”EETS-brikke” (European Electronic Toll Service) skal i framtiden kunne brukes i hele Europa.

Denne brikken er foreløpig ikke utviklet ferdig. Det er såkalte EETS-utstedere som skal kunne utstede disse brikkene. Norske trafikanter vil kunne anskaffe seg en slik brikke for å kunne kjøre med denne brikken i hele Europa, mens utenlandske bilister vil kunne bruke sine EETS-brikker i Norge. Ordningen skal likevel være basert på frivillighet, slik at den derfor ikke vil få følger for dagens AutoPASS-brukere eller for bilister som ikke har brikke.

Det nærmeste man i dag er kommet i arbeidet med en felles-europeisk trafikantbetalingstjeneste i praksis, er via det såkalte EasyGo-samarbeidet. Dette er et samarbeid mellom Danmark, Norge og Sverige, der trafikantene kan bruke én og samme brikke i de tre landene. Samarbeidet er også utvidet til å gjelde Østerrike. Foreløpig er det kun østerrikske trafikanter som kan bruke sine brikker i Skandinavia, mens skandinaviske brikker så langt ikke kan brukes i Østerrike.

Den nye forskriften inneholder flere bestemmelser om organisering og gjennomføring av en felles-europeisk trafikantbetalingstjeneste, også med en del krav og spesifikasjoner av mer teknisk art.

Flere opplysninger:

”Forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften)” (pdf)

Kilde: PM fra Samferdselsdepartementet

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer