Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag omvist på byggeprosjektet som nå pågår for å oppruste Kristiansand lufthavn Kjevik. Det er en betydelig satsing til vel en halv milliard kroner som nå gjennomføres. Arbeidet omfatter utbygging av sikkerhet, infrastruktur, forlengelse av rullebane og bedring av publikumsfasilitetene. En ny ankomstinngang tas i bruk fredag. Det er første skritt i prosessen som skal ende opp med et helt nytt publikumsanlegg i juni.

Jan Børge Johnsen fra Avinor opplyste at byggevirksomheten som nå pågår vil gjøre at byggearealet på terminalbygget økes til rundt 3500 kvadratmeter mot i dag 1000 kvadratmeter. Det blir økning i både ankomst- og avreisekapasiteten og bagasjemottaket blir firedoblet. Selv om det kunne være ønskelig å bygge ut sluser slik at passasjerer ikke behøver å gå i friluft mellom fly og terminalbygg, så blir ikke det gjort i denne omgang. Byggearbeidene gjør det imidlertid mulig å korte inn avstanden mellom flyene og terminalbygget.

Samferdselspolitikerne etterlyste igangsetting av arbeid med å få reist et P-hus-anlegg på flyplassområdet. Avinors representant opplyste at det ikke er gitt startsignal for et slikt byggeprosjekt. Det arbeides imidlertid svært målrettet fra blant annet fylkespolitisk hold for å få gjennomslag for et P-husanlegg på Kjevik.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer