Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag omvist på byggeprosjektet som nå pågår for å oppruste Kristiansand lufthavn Kjevik. Det er en betydelig satsing til vel en halv milliard kroner som nå gjennomføres. Arbeidet omfatter utbygging av sikkerhet, infrastruktur, forlengelse av rullebane og bedring av publikumsfasilitetene. En ny ankomstinngang tas i bruk fredag. Det er første skritt i prosessen som skal ende opp med et helt nytt publikumsanlegg i juni.

Jan Børge Johnsen fra Avinor opplyste at byggevirksomheten som nå pågår vil gjøre at byggearealet på terminalbygget økes til rundt 3500 kvadratmeter mot i dag 1000 kvadratmeter. Det blir økning i både ankomst- og avreisekapasiteten og bagasjemottaket blir firedoblet. Selv om det kunne være ønskelig å bygge ut sluser slik at passasjerer ikke behøver å gå i friluft mellom fly og terminalbygg, så blir ikke det gjort i denne omgang. Byggearbeidene gjør det imidlertid mulig å korte inn avstanden mellom flyene og terminalbygget.

Samferdselspolitikerne etterlyste igangsetting av arbeid med å få reist et P-hus-anlegg på flyplassområdet. Avinors representant opplyste at det ikke er gitt startsignal for et slikt byggeprosjekt. Det arbeides imidlertid svært målrettet fra blant annet fylkespolitisk hold for å få gjennomslag for et P-husanlegg på Kjevik.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer