I Nasjonal transportplan 2014-2023 ble det lagt opp til en styrking av fylkeskommunale budsjetter for å stoppe forfallet på fylkesveier. Vest-Agder fylkeskommune øker innsatsen. Til tross for dette, tiltar forfallet fortsatt på fylkesveiene i Vest-Agder. I følge sentrale, kvalifiserte beregninger for 2014 er behovet om lag 307 millioner i årlig drift- og vedlikeholdsbudsjett for å stoppe forfallet. For å nå et slikt beløp trenger Vest-Agder 80 millioner kroner mer enn dagens bevilgning. Det fremgår i fylkeskommunens årsberetning for fjoråret.

Vest-Agder fylkeskommune drift- og vedlikeholdsbudsjett til fylkesveier ble styrket med 23,1 millioner kroner i 2014. I tillegg til ble det satt av 9,4 millioner kroner til fornying av veifundament og utstyr på investeringsbudsjettet.

Bevilgninger per kilometer vei sammenlignet med andre fylkeskommuner i Region sør, viser at Vest-Agder fylkeskommune lå på nivå med Aust-Agder og Telemark, men betydelig under Vestfold og Buskerud. Vest-Agder fylkeskommune brukte 108 000 kroner per kilometer fylkesvei. I Vestfold- og Buskerud ble det budsjettert med 190 000 og 166 000 kroner per kilometer i 2014. En årsak til dette er at disse fylkeskommunene har større befolkningsgrunnlag og derfor får større statlige overføringer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer