Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker å involvere Kristiansand Havn KF og Vest Agder fylkeskommune, som prosjektpartnere i Interreg-prosjektet "Nærsjøfart i Øresund-Kattegat-Skagerrak". Kristiansand Havn ønsker å delta og bidra til prosjektet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var i sist møte enig i at også fylkeskommunen bør delta i prosjektet. Prosjektsøknaden vil bli avgjort av beslutningskomiten for EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 15. juni.

Prosjektet vil fokusere på intermodale transportformer, overføring av gods fra vei til sjø og på å skape mer effektive havner. Prosjektet er i tråd med Regionplan Agder 2020, som blant annet nevner "Nøkkelen til en mer effektiv utnyttelse av samferdselsnettet ligger blant annet i effektive overganger mellom transportformer, såkalte intermodale transportknutepunkter.

Prosjektets hovedmål er å bidra til et  mer miljøvennlig og lav-karbon transportsystem i regionen, samtidig å utvikle og styrke det maritime transportsystemet og stimulere til overføring av gods fra vei til sjø. Dette skal oppnås ved å utvikle løsninger, verktøy og teknikker for å forbedre shipping service, kvalitet og miljøinnsats gjennom utvikling av kostnadseffektiv, sikker, fleksibel og konkurransedyktig sjødistribusjonskonsept

Prosjektets visjon er at sjøveien skal utvikles til å bli en attraktiv, grønn, sikker og bærekraftig transportløsning for gods mellom landene Norge, Danmark og Sverige.

Totalbudsjettet for prosjektet vil ligge i størrelsesorden en million Euro, tilsvarende 8,5 millioner kroner.  Det legges opptil at Vest-Agder går inn med et totalbudsjett på opp til 600.000 kroner over tre år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer