Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker å involvere Kristiansand Havn KF og Vest Agder fylkeskommune, som prosjektpartnere i Interreg-prosjektet "Nærsjøfart i Øresund-Kattegat-Skagerrak". Kristiansand Havn ønsker å delta og bidra til prosjektet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var i sist møte enig i at også fylkeskommunen bør delta i prosjektet. Prosjektsøknaden vil bli avgjort av beslutningskomiten for EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 15. juni.

Prosjektet vil fokusere på intermodale transportformer, overføring av gods fra vei til sjø og på å skape mer effektive havner. Prosjektet er i tråd med Regionplan Agder 2020, som blant annet nevner "Nøkkelen til en mer effektiv utnyttelse av samferdselsnettet ligger blant annet i effektive overganger mellom transportformer, såkalte intermodale transportknutepunkter.

Prosjektets hovedmål er å bidra til et  mer miljøvennlig og lav-karbon transportsystem i regionen, samtidig å utvikle og styrke det maritime transportsystemet og stimulere til overføring av gods fra vei til sjø. Dette skal oppnås ved å utvikle løsninger, verktøy og teknikker for å forbedre shipping service, kvalitet og miljøinnsats gjennom utvikling av kostnadseffektiv, sikker, fleksibel og konkurransedyktig sjødistribusjonskonsept

Prosjektets visjon er at sjøveien skal utvikles til å bli en attraktiv, grønn, sikker og bærekraftig transportløsning for gods mellom landene Norge, Danmark og Sverige.

Totalbudsjettet for prosjektet vil ligge i størrelsesorden en million Euro, tilsvarende 8,5 millioner kroner.  Det legges opptil at Vest-Agder går inn med et totalbudsjett på opp til 600.000 kroner over tre år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer