Regjeringen foreslår å opprette en midlertidig ordning på 20 millioner kroner til bruk av biogass i kollektivtrafikk, som erstatning for at veibruksavgift for naturgass ikke innføres fra 1. juli som tidligere vedtatt. Denne ordningen må bare være en start, slik at det raskt kan komme på plass forutsigbare og langsiktige rammebetingelser for bruk av biogass i bussflåter, fastslår KS i et notat om revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016.

Det vises til at flere planer om omfattende bruk av biogass i fylkeskommunale bussflåter er ikke blitt igangsatt av rent økonomiske årsaker. Kjøp og bruk av biogassbusser er fortsatt dyrere enn dieselbaserte alternativer. KS påpeker samtidig at det finnes store ressurser i biologisk avfall som nå ikke blir utnyttet på grunn av manglende avsetning for biogass. Analyser fra Miljødirektoratet viser for øvrig at biogassressursene kan utnyttes mest.

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer