Fylkestinget som ble valgt i 2011 har avholdt sitt siste møte før det skal velges et nytt fylkesting i september. Det er allerede klar at mange av de som har medvirket i politisk arbeid i både fylkeskommunen og på både lokal- og riksplan nå takker for seg. Under en avslutningsmarkering for fireårsperioden som nå går mot slutten ble de fire politikerveteranene: Thore Westermoen, Oddny K Omdal, Olav Haavorstad og Svein Bringsjord tildelt KS-medaljen på bakgrunn av sin fortjenstfulle og samfunnsgavnlige tjeneste som folkevalgt i Vest-Agder fylkeskommune. Det var fylkesordfører Terje Damman som tildelte medaljer, diplomer og blomster.

Thore WestermoenThore Westermoen er bosatt i Mandal kommune. Han har representert Kristelig Folkeparti i Vest-Agder fylkesting i periodene fra 1983 til 1991 og 1999 til 2015. I tillegg har vært valgt inn i Mandal bystyre i perioden 1979 til 1980. Westermoen har til sammen 24 år i fylkestinget, hvorav 12 år som fylkesordfører og fire år som fylkesvaraordfører. Fra 2011 har han vært leder av Jernbaneforum Sør.

Han har I tillegg har han hatt flere andre verv som medlem av ulike styrer, råd og utvalg. I årene fra 1983 til 1985 var han politisk rådgiver i olje og energidepartementet. Han var styremedlem i ni år i NSB, i 14. år i Sparebanken Pluss, i tre år i Mandal Industriforening. Han ledet Norsk Gassforum i fra 2005 til 2008 og også ledet Menighetsfakultetets forstanderskap i ti år.

Oddny O.K. OmdalOddny K. Omdal er bosatt i Kristiansand kommune. Hun har representert Kristelig Folkeparti i Vest-Agder fylkesting i perioden 1995 til 2015. I tillegg har Omdal representert Kristelig Folkeparti i Kvinesdal kommunestyre i perioden 1991 til 1999. Hun har i fylkespolitikken vært medlem av Hovedutvalg for helse og sosialsaker i fire år, Administrasjonsutvalget i 12 år, hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i fire år og fylkesutvalget  i åtte år. Fra 2011 har hun vært gruppeleder for KrF i fylkestinget.

I tillegg har hun hatt flere andre verv som medlem av ulike styrer, råd og utvalg. I Perioden 2001 til 2005 var hun vararepresentant til Stortinget. Hun har også i åtte år vært medlem i Rovviltnemnda.

Olav HaavorstadOlav Haavorstad er bosatt i Vennesla kommune. Han har representert Kristelig Folkeparti i fylkespolitikken i Vest-Agder i perioden fra 1991 til 2015, Fra 1991 til 1999 var han medlem av Helse- og sosialutvalget. De fire første årene var han vararepreprestant i fylkestinget. Han var leder av Helse- og sosialutvalget fra 1997 til 1999  Fra 2007 til 2015 var han leder av Hovedutvalg for kultur og utdanning. Han var videre medlem av administrasjonsutvalget i perioden 2007 - 2011 - til sammen 24 år som folkevalgt.

Haavorstad har vært styreleder for Sørlandets sykehys HF. Han har videre  vært styremedlem i Kristiansand Symfoniorkester, Kilden teater- og konserthus og styreleder i Fagskolestyret. I tillegg har han hatt flere andre verv som medlem av ulike styrer, råd og utvalg.

Svein BringsjordSvein Bringsjord er bosatt i Lyngdal kommune. Han har representert Høyre i Vest-Agder fylkesting i perioden 1999 til 2015. I tillegg har Bringsjord representert Høyre i Lyngdal kommunestyre i periodene 1979 til 1983, 1989 til 1991 og 1995 til 1999. Bringsjord har vært medlem av fylkesutvalget i 16 år. Bringsjord har blant annet vært styreleder i VAE, styreleder i Lister bompengeselskap og styremedlem i Lister nyskaping AS. Fra 2011 har han vært styreleder i Innovasjon Norge Agder.

I tillegg har han hatt flere andre verv som medlem av ulike styrer, råd og utvalg i både fylkeskommunal og kommunal regi. Blant annet var han vararepresentant til Stortinget  i perioden fra  2001 til 2005.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer