Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Thomas Haugersveen/SMK

Foto: Thomas Haugersveen/SMK

Regjeringen innfører en fraværsgrense på maksimalt ti prosent i videregående skole. - En slik grense sender et klart signal til elevene om at skulk ikke er greit, og at de har plikt til å møte opp til undervisningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Fraværsgrensen skal gjelde over hele landet, og vil bli innført fra og med skoleåret 2016/2017. Elever som har mer enn ti prosent fravær i et fag, vil ikke få standpunktkarakter i faget. Fraværsgrensen gjelder ikke dokumentert fravær knyttet til sykdom, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid eller liknende.

Plikt til å følge opp

– Det vil ikke være nødvendig å legge frem dokumentasjon på fraværet før man passerer grensen på 10 prosent. På denne måten blir det minst mulig byråkrati knyttet til fraværsreglene, sier kunnskapsministeren.

I høringen ønsker et flertall at det innføres en plikt til å følge opp fravær.

 – Utdanningsdirektoratet vil nå utrede hvordan et slikt system for oppfølging kan fungere. Dette er derfor noe vi vil komme tilbake til senere, sier Røe Isaksen.

 Styrker elevenes rettigheter

Regjeringens vil også styrke rettighetene til ungdomsskoleelever som tar fag på videregåendenivå. Elever som tok fag på videregående skole mens de gikk på ungdomsskolen, skal nå få lov til å ta faget på nytt dersom de ønsker det. Det vil være den siste karakteren som gjelder såfremt den er 2 eller bedre.

 – På den måten unngår vi at elever som prøver seg på ekstra utfordringer blir "straffet" for det, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 Elever i videregående opplæring som begynner på ett utdanningsprogram, og deretter bytter til et annet, skal også få lov til å ta fag på nytt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer