Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i går ulike løsningsforslag for å bygge en ny Stokkeland bro på fylkesvei 456 i Søgne. Den eksisterende broen er i dårlig forfatning. Tilstand og trafikkmengde er blant årsakene til at broen er blitt opprioritert for utbedring. Ettersom broen kun har ett felt og kurvaturen rundt den ikke er gunstig oppfattes en oppgradering av broen ikke som regningssvarende. Prosjektet innebærer derfor etablering av en ny bro. Det er utarbeidet fire alternative prosjekter som varierer kostnadsmessig fra rundt 40 til 150 millioner kroner. Hovedutvalget vedtok i dag at en skal gå videre med en løsning med beregnet kostnad på 65 millioner kroner.

I fylkeskommunens økonomiplan er det foreløpig satt av 30 millioner kroner til prosjektet.  Forprosjektet viser at denne summen vil være for liten. Med tanke på det totale investeringsbehovet på fylkesveinettet er det vanskelig for fylkesrådmannen å anbefale en investering på om lag 150 millioner kroner til tiltak i området. Samtidig gir ikke det billigste alternativet til 40 millioner kroner en fullgod løsning på de eksisterende utfordringene i området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. september 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer