I løpet av årets tre sommermåneder mistet 43 personer livet i trafikken i landet. Dette er en tredjedel færre enn i fjor. Tilsvarende gjelder også for hele 2015 så langt. For Vest-Agder har ikke utviklingen vært like positiv. Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at det i august omkom to personer i fylket. Det er det samme som i fjor. Også i perioden januar til august er det omkommet like mange som i samme periode i fjor - fem personer.

I løpet av årets åtte første måneder viser Vegvesenets foreløpige tall at 82 har mistet livet på norske veger. Dette er en markant nedgang i forhold til tidligere år. I fjor mistet 111 livet i samme periode og 115 i 2013.

Fortsetter resten av 2015 på samme måte som fjoråret slutter, kan man ende opp med under 120 trafikkdrepte.

Guro Ranes- Vi må tilbake til årene like etter krigen for å finne tilsvarende lave tall. Vi er selvsagt glad over den positive utviklingen. Men dette er langt mer enn tall og statistikk for dem som rammes. Bak hver eneste ulykke ligger det skjebner, som berører og preger familier, venner, kolleger og lokalsamfunn for alltid. Derfor er trafikksikkerhet vår viktigste oppgave, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. september 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer