Søndag var det stor festivitas med musikkorps og snorklipping da den offisielle åpningen av Rismyrbroa i Songdalen ble foretatt. Ordfører Johnny Greibesland karakteriserte det flotte byggverket som et smykke av ei bro da han klippet snoren. Vest-Agder fylkeskommune har bidratt med 2,5 av de rundt 10 millioner kroner broanlegget har kostet. -Det er fint å kunne konstatere at fylkeskommunen kan være med å få gjennomført slike positive prosjekter. Dette er et godt eksempel på et vellykket samarbeidstiltak knyttet til steds- og sentrumsutvikling, sier fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen som var til stede på åpningsarrangementet.

Det har vært arbeidet i nærmere femti år for å få bygget ei bro i området. Gangbroa krysser Songdalselva mellom Fagermoen ved rådhuset og Rismyr boligfelt. Den knytter Rismyr boligfelt, Porsmyr bygdetun og kirken mye tettere til Fagermoen og Nodeland sentrum.

Kommunen har i det siste bygd en turløype på Prestneset. Broa vil gjøre dette turområdet mer tilgjengelig for beboere i Nodeland sentrum. I tillegg har kommunen planer om å videreutvikle området ved broa, langs elva, til friluftsområdet. Dette friluftsområdet vil være svært sentralt og bli lett tilgjengelig for flere når broa er på plass.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. september 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer