Søndag var det stor festivitas med musikkorps og snorklipping da den offisielle åpningen av Rismyrbroa i Songdalen ble foretatt. Ordfører Johnny Greibesland karakteriserte det flotte byggverket som et smykke av ei bro da han klippet snoren. Vest-Agder fylkeskommune har bidratt med 2,5 av de rundt 10 millioner kroner broanlegget har kostet. -Det er fint å kunne konstatere at fylkeskommunen kan være med å få gjennomført slike positive prosjekter. Dette er et godt eksempel på et vellykket samarbeidstiltak knyttet til steds- og sentrumsutvikling, sier fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen som var til stede på åpningsarrangementet.

Det har vært arbeidet i nærmere femti år for å få bygget ei bro i området. Gangbroa krysser Songdalselva mellom Fagermoen ved rådhuset og Rismyr boligfelt. Den knytter Rismyr boligfelt, Porsmyr bygdetun og kirken mye tettere til Fagermoen og Nodeland sentrum.

Kommunen har i det siste bygd en turløype på Prestneset. Broa vil gjøre dette turområdet mer tilgjengelig for beboere i Nodeland sentrum. I tillegg har kommunen planer om å videreutvikle området ved broa, langs elva, til friluftsområdet. Dette friluftsområdet vil være svært sentralt og bli lett tilgjengelig for flere når broa er på plass.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. september 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer