• LIM Plan Illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 15.10.15

  Rådsstrukturen i fylkeskommunen gjennomgås

  I Vest-Agder fylkeskommune har man ett rådgivende organ for eldre og ett for mennesker med nedsatt...

  Les mer
 • Christian Eikeland
  av Torkelsen, Jan H., 14.10.15

  Trafikksikkerhet langs Hølleveien og miljøgateprosjekt på Lunde i Søgne

  Fylkestingsrepresentant Christian Eikeland fra Fremskrittspartiet har sendt inn en interpellasjon...

  Les mer
 • Fu Okt 15
  av Torkelsen, Jan H., 07.10.15

  Krevende fremdriftsplan for regionreformarbeidet

  Fylkesutvalget hadde i dag på dagsorden status og fremdrift i arbeidet med kommune- og...

  Les mer
 • Vidar Kleppe 2015
  av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

  Vidar Kleppe fortsetter som leder av kontrollutvalget

  Vidar Kleppe har i de to siste fireårige valgperiodene vært leder for fylkeskommunens...

  Les mer
 • Ny Politisk Ledelse 2015
  av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

  Den nye fylkespolitiske ledelsen på plass

  Fylkestinget som er valgt til å styre Vest-Agder fylkeskommune de kommende fire årene har i dag...

  Les mer
 • Terje Damman Med Fylkesordførerkjedet
  av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

  Seks nye i fylkesutvalget

  Fylkesordfører Terje Damman skal i kommende fireårsperiode lede et fylkesutvalg med seks nye...

  Les mer
 • Sam Ledelsen
  av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

  Gisle Meininger Saudland ny leder i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

  Gisle Meininger Saudland har i siste valgperiode vært vararepresentant for Fremskrittspartiet i...

  Les mer
 • Hku Ledelsen 2015
  av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

  Anne Ma Timenes ny leder i Hovedutvalg for kultur og utdanning

  Olav Haavorstad fra KrF takket ved høstens fylkestingsvalg av etter en lang karriere i...

  Les mer