• Brennåsen Undergang
  av Torkelsen, Jan H., 30.10.15

  Støtter krav om å få trafikksikkert krysningspunkt for myke trafikanter på E39 i Songdalen

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ga onsdag politisk tilslutning til at Vest-Agder...

  Les mer
 • Transportmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 29.10.15

  Avvisende til endring av klassifisering av riks- og fylkesveger

  I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2018- 2027 er Vest-Agder fylkeskommune gitt i...

  Les mer
 • Tarevann I Lindesnes
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.15

  Vil ha ny firefelts E-39 bro i Lindesnes så raskt som mulig

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga i dag fylkeskommunens høringsuttalelse til en...

  Les mer
 • Bli Sett
  av Torkelsen, Jan H., 15.10.15

  Bli sett - husk refleks

  Under halvparten av oss husker refleksen. 15. oktober er den nasjonale Refleksdagen. Den er ett av...

  Les mer
 • Forside Regional Plan
  av Skollevold, Ann Sherin, 08.10.15

  Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020 sendes på høring.

  Regional plan for samferdsel 2015-2020 ble sendt på høring 7. oktober 2015 etter vedtak i...

  Les mer
 • Kollektivplan
  av Skollevold, Ann Sherin, 08.10.15

  Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 sendes på høring

  Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 ble sendt på høring 7. oktober 2015 etter...

  Les mer