Fylkestinget som er valgt til å styre Vest-Agder fylkeskommune de kommende fire årene har i dag holdt sitt konstituerende møte. Det er stor utskifting blant politikerne som skal inneha de sentrale ledervervene. Fylkesordfører Terje Damman (H) fortsetter som fylkesordfører. Tore Askildsen (KrF) overtar som fylkesvaraordfører. Gisle Meininger Saudland (Frp) blir ny leder av hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Anne Ma Timenes blir ny leder av hovedutvalg for kultur og utdanning. Vidar Kleppe fortsetter som leder av kontrollutvalget.

Terje Damman pekte på at det lventer  mange store utfordringer på flere områder som Vest-Agders nyvalgte fylkespolitikere vil få på dagsorden.  Han uttrykte håp om at det nye fylkestinget vil utvikle et godt og konstruktivt samarbeid. -Takk for tilliten. Jeg går til vervet som fylkesordfører med stor ydmykhet, sa han.

Under møtet fremmet Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne  forslag om at ordningen med opposisjonsleder videreføres. Fylkestinget støttet enstemmig forslaget. Partiene som utgjør opposisjonen samlet seg om at Randi Øverland fra Arbeiderpartiet blir deres leder.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • FT-web 231018
  av jto, 18.10.18

  Følg fylkestingets oktober-møte live på web

  Les mer
 • Hestmanden på Silokaia
  av jto, 10.10.18

  Interpellasjon om drift- og vedlikeholdsmidler til museumsskipet Hestmanden

  Les mer
 • Steinar B Andersen 2015
  av jto, 26.09.18

  Interpellasjon om strategi- og handlingsplan for fiskeri og maritime næringer i Agder

  Les mer