Bedriftsklyngen EYDE-nettverket har søkt Vest-Agder fylkeskommune om et tilskudd for 2015 på 900.000. I 2013-2014 ble det identifisert en rekke utviklingsprosjekter knyttet til bærekraft og samfunnsansvar, som har resultert i Eyde-miljøprogram som består av ni prosjekter. Dette blir nå kjernen i et felles kunnskapsmiljø som skal gi Eyde-nettverket mulighet til å ta en ledende rolle for bærekraftig prosessindustri også globalt fremover. Prosjektets hovedmål er at Sørlandet skal være verdensledende kunnskapsregion for bærekraftig prosessindustri i 2020. Fylkesutvalget imøtekom i går søknaden. Aust-Agder fylkeskommune har også bevilget kr. 600.000.

Eyde-nettverket har som bedriftsklynge etablert en solid plattform for videre samarbeid, blant annet gjennom perioden som Arenaprosjekt i femårsperioden fra 2010 til 2015.  Eyde-nettverk er nå blitt opptatt som deltaker i Norwegian Centres of Expertice (NCE) -programmet. Gjennom dette nasjonale programmet tilbys klyngene faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil ti år. 

Eyde-nettverket er etablert som en viktig klyngeorganisasjon og drivkraft i Agder, og det er etablert en gjensidig forståelse blant topplederne i medlemsbedriftene om et enda sterkere strategisk samarbeid fremover.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2015 | Skriv ut siden