Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ga onsdag politisk tilslutning til at Vest-Agder fylkeskommune støtter Songdalen og Søgne kommuners felles krav om at det raskest mulig etableres et trafikksikkert krysningspunkt for myke trafikanter over E39 ved Brennåsen/Rosseland. Statens vegvesen oppfordres til å legge frem en plan for å få til en løsning.

Det er i dag etablert en undergang ved Brennåsen/Rosseland, som sørger for trafikksikker krysning av E39 for myke trafikanter. Ved mye nedbør står imidlertid dette krysningspunktet under vann og tvinger gående og syklende til å krysse veibanen på E39. Denne løsningen er svært lite tilfredsstillende. Den innebærer en betydelig risiko, selv om det i slike tilfeller settes opp særskilt skilting for å informere bilførere om at man må forvente slik krysning.

Det er et betydelig antall boliger på begge sider av E39 i området, i tillegg til skole og butikker. Samtidig er det etablert busstopp i begge retninger på E39, som genererer gangtrafikk. Samlet medfører dette at en stor andel myke trafikanter har behov for å krysse E39.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer