Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ga onsdag politisk tilslutning til at Vest-Agder fylkeskommune støtter Songdalen og Søgne kommuners felles krav om at det raskest mulig etableres et trafikksikkert krysningspunkt for myke trafikanter over E39 ved Brennåsen/Rosseland. Statens vegvesen oppfordres til å legge frem en plan for å få til en løsning.

Det er i dag etablert en undergang ved Brennåsen/Rosseland, som sørger for trafikksikker krysning av E39 for myke trafikanter. Ved mye nedbør står imidlertid dette krysningspunktet under vann og tvinger gående og syklende til å krysse veibanen på E39. Denne løsningen er svært lite tilfredsstillende. Den innebærer en betydelig risiko, selv om det i slike tilfeller settes opp særskilt skilting for å informere bilførere om at man må forvente slik krysning.

Det er et betydelig antall boliger på begge sider av E39 i området, i tillegg til skole og butikker. Samtidig er det etablert busstopp i begge retninger på E39, som genererer gangtrafikk. Samlet medfører dette at en stor andel myke trafikanter har behov for å krysse E39.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer