Fylkestinget har vedtatt at fylkeskommunen skal overta tomteområdet til det tidligere jernstøperiet på Dalane i Kristiansand for å tilrettelegge for et offentlig eid bussanlegg. Det ble bevilget 50 millioner kroner til anskaffelse, samt riving av eksisterende bygninger og øvrig klargjøring av eiendommen. I sitt forslag til økonomiplan og årsbudsjett signaliserer fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen at fylkestinget vil få en sak i desember 2015 knyttet til eierskap og en prosjektplan med milepæler. Fylkestinget vil, i neste omgang, i april 2016 få et forslag til arealdisponering av tomten og et rom- og funksjonsprogram. Det foreslås å avsette ytterligere 150 millioner kroner til realisering av anlegget frem til 2018.

Bussanlegget er en viktig brikke i effektivisering av kollektivsystemet og er en direkte oppfølging av statlige styringssignaler om at veksten i persontrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Anlegget betegnes derfor også som en viktig brikke i en bymiljøavtale med staten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer