Fylkestinget har vedtatt at fylkeskommunen skal overta tomteområdet til det tidligere jernstøperiet på Dalane i Kristiansand for å tilrettelegge for et offentlig eid bussanlegg. Det ble bevilget 50 millioner kroner til anskaffelse, samt riving av eksisterende bygninger og øvrig klargjøring av eiendommen. I sitt forslag til økonomiplan og årsbudsjett signaliserer fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen at fylkestinget vil få en sak i desember 2015 knyttet til eierskap og en prosjektplan med milepæler. Fylkestinget vil, i neste omgang, i april 2016 få et forslag til arealdisponering av tomten og et rom- og funksjonsprogram. Det foreslås å avsette ytterligere 150 millioner kroner til realisering av anlegget frem til 2018.

Bussanlegget er en viktig brikke i effektivisering av kollektivsystemet og er en direkte oppfølging av statlige styringssignaler om at veksten i persontrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Anlegget betegnes derfor også som en viktig brikke i en bymiljøavtale med staten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer