• Stoppeklokke
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.15

  Prosjektsamarbeid med Songdalen kommune for å redusere deltidsstillinger

  Songdalen kommune er blant de som er lengst framme i landsdelen og på landsbasis når det gjelder å...

  Les mer
 • Studietur Til Luleå
  av Torkelsen, Jan H., 11.11.15

  Studieturrapport: Grønne datasentre og etableringen av Facebooks datalagringssenter i Luleå, Sverige

  En delegasjon på 20 personer, hovedsakelig kommunale næringssjefer, fra Aust-Agder fylkeskommune,...

  Les mer
 • Treet
  av Macdonald, Cheryl, 03.11.15

  Nasjonal pilot: Folkehelseundersøkelse i Vest-Agder

  For første gang kartlegges egdenes levekår, trivsel og helse gjennom en stor folkehelseundersøkelse...

  Les mer