I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for kommende fireårsperiode er det lagt opp til at sikring av veikapitalen og satsing på vedlikehold og investering i fylkesveier skal videreføres på samme høye nivå som tidligere. Dette ses i sammenheng med hele samferdselsfeltet. Driftsrammen til samferdsel er totalt sett styrket med hele 4,6 prosent. Det er betydelig mer enn statsbudsjettets pris- og lønnsvekstnivå på 2,7 prosent.

Investeringsbudsjettet for samferdsel er økt også i 2016. Nivået øker ytterligere i 2017. Det har vært nødvendig å øke investeringsnivået ut over det som var anbefalt i forrige økonomiplan, for å få på plass investeringen i nytt bussanlegg i Kristiansand.

Tilskuddet til kollektivtrafikken er økt med beregnet pris- og lønnsvekst. I tillegg er det lagt inn midler til kompensasjon for økningen i moms på persontransporttjenester.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer