I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for kommende fireårsperiode er det lagt opp til at sikring av veikapitalen og satsing på vedlikehold og investering i fylkesveier skal videreføres på samme høye nivå som tidligere. Dette ses i sammenheng med hele samferdselsfeltet. Driftsrammen til samferdsel er totalt sett styrket med hele 4,6 prosent. Det er betydelig mer enn statsbudsjettets pris- og lønnsvekstnivå på 2,7 prosent.

Investeringsbudsjettet for samferdsel er økt også i 2016. Nivået øker ytterligere i 2017. Det har vært nødvendig å øke investeringsnivået ut over det som var anbefalt i forrige økonomiplan, for å få på plass investeringen i nytt bussanlegg i Kristiansand.

Tilskuddet til kollektivtrafikken er økt med beregnet pris- og lønnsvekst. I tillegg er det lagt inn midler til kompensasjon for økningen i moms på persontransporttjenester.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer