I går åpnet fylkesordfører Terje Damman sammen med de tre ordførerne Harald Furre fra Kristiansand, Astrid Margrethe Hilde fra Søgne og Johnny Greibesland fra Songdalen et nytt veianlegg mellom Kartheikrysset og Rigekrysset i Kristiansand. Strekning er sterkt trafikkert, det passerer 25.000 biler i døgnet. -Jeg ønsker oss alle lykke til med bruken av et anlegg som løfter oss nærmere målet om at mer og mer av trafikken tas via gange, sykkel og kollektiv, sa fylkesordfører Damman, da anlegget med en prislapp på 85 millioner kroner ble offisielt markert åpnet.

Damman pekte på at når anlegget som nå er på plass med kollektivfelt i to retninger vil det gi kollektivtransporten mye bedre kår vest for sentrum og det vil medføre bedre flyt i trafikken generelt. -E-39 vest for Kristiansand sentrum har vært en flaskehals. Gang- og sykkelveien som også er utvidet til fem meters bredde holder sykkelekspressveistandard. Det gir gående og syklende bedre fremkommelighet og sikkerhet, sa han.

Han gratulerte samtidig entreprenøren for å ha utført arbeidet under meget utfordrende arbeidsforhold. Trafikken har ferdes tett oppi arbeidsområdet under hele anleggsprosessen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer