Vest-Agder fylkeskommune har nå overtatt tomten til det tidligere Jernstøperiet på Dalane i Kristiansand Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går ble orientert om statusen for det nye bussanlegget som skal bygges på tomten ble det klart at anlegget planlegges klart til bruk i løpet av 2018. Det sammenfaller med oppstart av en ny kontraktsperiode for busskjøring i Kristiansandsregionen. Det legges opp til at den bussoperatøren som det inngås kontrakt med skal kunne begynne å installere seg i anlegget fra 1. mai 2018.

Det arbeides nå med et rom- og funksjonsprogram som etter planen skal være ferdig i løpet av første kvartal neste år. Den ville inneholde grove skisser og en grovkalkyle. Et foreløpig anslag tilsier at anlegget vil komme på 200 millioner kroner.

Et bussanlegg vil normalt inneholde en rekke fasiliteter. Det mest arealkrevende er utendørs oppstillingsplasser for bussene med elektrisitetstilknytning. Videre vil det være tankstasjon for drivstoff, vask- og servicehall, verksteder, kontorplasser, pauserom og garderober.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer