Fem entreprenører ønsker å bygge fylkesvei 43 Farsund sentrum. Mandag ble tilbudene fra de fem åpnet på Statens vegvesen Region sørs hovedkontor i Arendal. Tilbudene skal kvalitetsvurderes og behandles i Statens vegvesen Region sørs anskaffelsesnemd før endelig kontrakt signeres.

Tilbudene som er vurdert ser slik ut:

Lindland Maskin AS 34 320 889,50 kroner
Brødrene Thorkildsen AS 40 617 676,20 kroner
Bertelsen & Garpestad AS 40 917 469,00 kroner
Risa AS 45 463 953,70 kroner
Repstad Anlegg AS 45 988 612,00 kroner

Fakta om prosjektet:

Prosjektet omfatter utbedring av cirka en kilometer av dagens fylkesveg, Listerveien, gjennom sentrum i Farsund. Den nye strekningen vil bli ny hovedkorridor for øst-vestrettet trafikk. En stor andel av trafikken er industri/tungtrafikk til Lundevågen. Dette vil avlaste bygatene for tungtrafikk og annen gjennomgangstrafikk, noe som vil gi en betydelig miljøgevinst i sentrum.

Prosjektet fylkesvei 43 Farsund sentrum fremmer både fremkommelighet og trafikksikkerhet. Det blir et tydeligere skille mellom myke og harde trafikanter ved at kantparkering reduseres og ved at det etableres fortau og tydelige krysningspunkter.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer