Fem entreprenører ønsker å bygge fylkesvei 43 Farsund sentrum. Mandag ble tilbudene fra de fem åpnet på Statens vegvesen Region sørs hovedkontor i Arendal. Tilbudene skal kvalitetsvurderes og behandles i Statens vegvesen Region sørs anskaffelsesnemd før endelig kontrakt signeres.

Tilbudene som er vurdert ser slik ut:

Lindland Maskin AS 34 320 889,50 kroner
Brødrene Thorkildsen AS 40 617 676,20 kroner
Bertelsen & Garpestad AS 40 917 469,00 kroner
Risa AS 45 463 953,70 kroner
Repstad Anlegg AS 45 988 612,00 kroner

Fakta om prosjektet:

Prosjektet omfatter utbedring av cirka en kilometer av dagens fylkesveg, Listerveien, gjennom sentrum i Farsund. Den nye strekningen vil bli ny hovedkorridor for øst-vestrettet trafikk. En stor andel av trafikken er industri/tungtrafikk til Lundevågen. Dette vil avlaste bygatene for tungtrafikk og annen gjennomgangstrafikk, noe som vil gi en betydelig miljøgevinst i sentrum.

Prosjektet fylkesvei 43 Farsund sentrum fremmer både fremkommelighet og trafikksikkerhet. Det blir et tydeligere skille mellom myke og harde trafikanter ved at kantparkering reduseres og ved at det etableres fortau og tydelige krysningspunkter.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer