En delegasjon på 20 personer, hovedsakelig kommunale næringssjefer, fra Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune var på studietur til Luleå 2. og 3. november 2015. Luleå startet i 2006 å analysere utviklingssituasjonen for kommunen. Der gjorde de funn som svarte til det datasenterbransjen selv etterlyser, blant annet fornybar energi. Dette førte gjennom systematisk og god jobbing til etablering av Facebooks datalagringssenter i 2011, skriver Trond Schrader Kristiansen og Gro Hege Hansen fra Vest-Agder fylkeskommune i sin rapport fra studieturen.

Det er behov for flere datalagringssentre. Selv med mer effektive sentre, vil lagringsbehovet i 2020 være det dobbelte av hva det er i dag. I EU-landene vil det være behov for 200 nye sentre innen 2020. Svenskene brukte begrepet "The Nordic" om en potensiell ny nordisk datalagringssenterklynge.

Bransjen ser etter: temperatur i forhold til kjøling, politisk stabilitet og sikkerhet, økonomiske rammevilkår (avgifter) og ikke minst tilgang til fiber med høy kapasitet.

I 2007 var det nordiske forbruket av elkraft 415 Twh. I 2012/13 var elkraftforbruket redusert til 382 Twh. Forbruket har derfor gått ned. Det uttrykkes nå et behov for at det må investeres i ny industri i Norden. Med dette har Vattenfallkonsernet satt som viktig strategi å få etablert ny industri i Norden.

Innen 15 år vil behovet for elektrisitet fordobles i verden. 67 prosent av el-produksjonen er i dag fossilt brensel. I 2040 vil el-produksjonen være redusert til 55 prosent fossilt brensel. Dette betyr at Norden, og da særlig Norge, vil være i en særstilling for å kunne tilby ren fornybar elektrisitet i årene som kommer. Dette representerer ett fortrinn som Sverige har benyttet seg av.

En av driverne for det sterke miljøfokuset og som også har resultert i at Norden har blitt enda mer aktualisert, er Greenpeace og deres Clicking clean 2015:

Greenpeace has developed a Click Clean Scorecard browser extension, compatible with Google Chrome and available at clickclean.org and in the Chrome extension store, so that users can for the first time see the energy footprint and choices of their favorite sites, as they visit them. For consumers that want to see the data in one place, it’s contained in this report. Greenpeace will update the extension as companies report new data in real time, with updated static reports like this one to follow. Greenpeace chose the sites for this initial round of reporting based on lists of top U.S. sites by traffic, using Alexa rankings for guidance, and aiming for a number of sites reflecting top categories such as search, streaming video, social media, ecommerce, and news.5 For sites and services not currently in the Click Clean database, consumers can use the Click Clean extension to suggest to Greenpeace which sites to evaluate next.

Se også lenke: http://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/legacy/Global/usa/planet3/PDFs/2015ClickCleanKeyFindings.pdf  

Den svenske stat hadde allerede i 2000 investert i fiber med god spredning rundt om i landet. Med dette hadde de et godt utgangspunkt til å kunne foreta en reise til Amerika for å overbevise mulige etablerere om at Luleå var rett plass. De forberedte seg grundig på hva de de kunne bli spurt om. Her var elektrisitet og systemforståelse viktig. Med hell hadde de tatt med seg overingeniøren fra Vattenfall, da det viste seg at nettopp disse spørsmålene var gjentagende. Luleå hadde da muligheter til å svare grundig på alle slike teknisk-elektriske spørsmål.  Slik fikk Luleå et fortrinn som lokaliseringssted fremfor andre kommuner i delegasjonen.

Studietur Til Luleå Facebooks LagrinsanleggErfaringer viser at mange kommuner oppleves å være fornøyd når de har gjort sin byråkratiske plikt, men det er bare en «hygienefaktor» og ikke tilstrekkelig for å lykkes med etablering. Den politiske øverste ledelsen må yte mer. I Luleå var kommunalråden Karl Petersen sin rolle og innsats helt avgjørende for å få til etableringen av Facebook. Erfaringer fra prosessen er gjengitt i boken: "Hello Mr. Mayor, this is Facebook calling: vägen till Facebooks etablering i Luleå", från Karl Petersens synvinkel av Gunnel E Viden.

Å bygge tillit, og å ha korte veier i kommunikasjonen, var vesentlig.  Det var viktig at Facebook i den første fasen enkelt kunne forholde seg til den øverste representanten for kommunen. Kulturforskjellene var også krevende. Det ble mange timer i telefonen på amerikansk veskyst-tid.

Et eksempel på hva som ble avklart var at Facebook absolutt ville ha dieseldrevne aggregater som sikring for eventuelle strømbrudd. Amerikanerne var vant til ustabilt nett, og hadde store problemer med å forstå at en i Sverige hadde et sammenhengende forsyningsnett som sikret tilførsel av strøm. Selv ved avbrudd i enkelte ledninger eller ved utfall i en kraftstasjon eller transformator.

Koordineringen av alle aktørene har også vist seg å være avgjørende for ikke å falle i det svenskene kaller «utvecklingsarbetets svarta hål». I Luleå har de organisert dette med en strategisk samordning som har fungert godt for dem. I dag er dette arbeidet organisert i et selskap som heter The Node Pole.

The Node Pole region encompasses the municipalities Luleå, Boden and Piteå in the very north of Sweden, just by the Arctic Circle. The region has the epithet The Node Pole due to its northern position and potential to become a global hub for data traffic. Sjå lenke: http://thenodepole.com/

ARBEIDSPLASSER OG ANLEGG

Datasentrene i Luleå og i nabokommunene sysselsetter mange mennesker, og har vært viktige for den veksten som nå skjer i området også innen universitetet som opplever en stadig økende søkermasse til sine studier.

Det er skapt en slags forståelse av at de som arbeider innen datasenterindustrien er typiske «datafolk». Dette stemmer ikke med den erfaringen de har gjort seg i Luleå, da det viser seg at dette er mye prosessindustri der arbeiderene også er rørleggere, ventilasjonsarbeidere, mekanikere, reparatører av ulike typer, vektertjenester, elektrikere mv, altså fagarbeidere.

Det viser seg også at anleggene er å finne i mange ulike varianter fra store sentre slik som Facebooks anlegg og ned til noen få mål gjerne konstruert i tre eller med containerløsning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. november 2015 | Skriv ut siden