Statens vegvesen starter nå reguleringsplanarbeid for ny E 39 på strekningen fra Volleberg i Søgne til Døle bru i Mandal. Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i gåravga innspill til planarbeidet ble det sett som viktig at fremdriften i planarbeidet opprettholdes slik at det så snart som mulig kan foreligge vedtatte detaljplaner som gjør det mulig for Nye Veier A/S å igangsette utbygging.

Fylkeskommunen mener at bygging av den aktuelle veistrekningen må igangsettes så snart som mulig og at hele veistrekningen da bygges ut under ett. En ny stamvei gjennom Vest-Agder vil få stor positiv effekt for trafikksikkerhet, fremkommelighet og regional utvikling. I den grad den nå aktuelle parsellen likevel skal deles opp i ulike etapper, bør strekningen over Trysfjorden prioriteres.

Det anses som viktig at Monankrysset i Søgne må dimensjoneres slik at det ikke oppstår kapasitetsmessige problemer.  

Fylkeskommunen forutsetter at flere forhold vurderes og ivaretas i planarbeidet: Det må sørges for effektiv avvikling av kollektivtrafikken. Ulemper for tilliggende boligområder må minimaliseres. Det må sikres av gode rammevilkår og utviklingsmuligheter for eksisterende og fremtidige næringsområder på henholdsvis Lohnelier og Toftelandslier. Estetikk og landskapspleie, særlig knyttet til kryssing av Trysfjorden, må bli ivaretatt. Det bør innreguleres en rasteplass på strekningen - da med mulighet til etablering av et serveringssted.  Det er av hensyn til friluftsinteressene i Hellersdalen ønskelig at veien her legges på en måte som gjør at anlegg ikke blir synlig i dagen.

Den aktuelle strekningen vil bli bygget som firefelts vei med en planlagt skiltet hastighet på 110 km. Lengden er cirka 15 kilometer.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer