I fylkesordfører Terje Dammans årstale til fylkestinget uttrykte han ønske om ny grønn vekst. -Sørlandet som en helhet har i den sammenhengen gode forutsetninger. Vår landsdel er en av veldig få regioner globalt med betydelig overskudd av fornybar kraft. Vårt kraftoverskudd vil i 2020 utgjøre mer enn 50 prosent av Norges samlede kraftoverskudd. Dette gir oss et sterkt globalt fortinn som vi ønsker å benytte til ny grønn verdiskaping. En ting er fortsatt utvikling av vår prosessindustri, en annen ting er at det gjør oss i stand til å etablere nye kraftintensive næringer.

Fylkesordføreren viste til at datalagringsbehovet i verden dobler seg hver 18 måned. -Det står i dag for større klimautslipp enn den globale flytrafikken. De største datasentrene som nå etableres har kraftforbruk lik de største industribedriftene i Norge. Gjennom Regionplan Agder 2020 arbeider vi nå med å lage en strategi for å gjøre landsdelen til en global grønn datasenterregion. Arbeidet med denne strategien og å få plass de riktige rammevilkårene vil bli en viktig oppgave i denne fylkestingsperioden. Skal vi lykkes trenger vi nye internasjonale datafiberforbindelser. Derfor fortsetter vi arbeidet med å få datafiber sammen med de nye strømkablene til Tyskland og Storbritannia. Etablering av datalagringssentre på Agder kan gjøre oss til Europas og verdens "grønne hukommelse", sa fylkesordfører Damman.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer
 • Erklær Klimakrise Nå
  av jto, 13.06.19

  Innbyggerforslag - Erklær klimakrise nå - Vest-Agder

  Les mer
 • Ja Til Pelsfritt Fylke
  av jto, 12.06.19

  Innbyggerforslag: Ja til pelsfritt fylke!

  Les mer