-For et par måneder siden var det et foto som gikk igjen i pressemedier verden over. Den lille flyktningegutten som hadde flyktet fra krig, men som omkom under flukten og ble funnet død på en strand ved Middelhavet. Det vekket følelser i oss alle. Han var et av tusenvis av mennesker som søker et tryggere og bedre liv borte fra sitt hjemland. De europeiske land er blitt målet for de fleste. En stor andel har kommet og vil fremover komme til Norge. Vi opplever nå at hele vår nasjon mobiliserer for å ta imot flykninger fra flere land. I vår landsdel etableres stadig flere mottakssentre og det tilrettelegges nødvendige løsninger og tjenester for at menneskene som kommer skal få en best mulig livssituasjon, føle trygghet og bli integrert. Som resten av landet ser vi i Vest-Agder fylkeskommune ennå ikke klart for oss omfanget og dimensjonene av hva som vil bli vårt bidrag og ansvar. Det er imidlertid klart at tiden fremover vil kreve mer av hele vår organisasjon, sa fylkesordfører Terje Damman i sin årstale i dag.

-For oss som fylkeskommune er det både nødvendig og viktig å bidra i dette arbeidet der vi kan, presiserte han. - Det rapporteres at flere tar kontakt med våre karrieresentre for å få søke råd knyttet til utdanning og kompetanse. Mange vil ventelig være aktuelle søkere til videregående opplæring på kort eller lengre sikt. Enkelte vil nyttiggjøre seg av tilbudene knyttet til næringsetablering, innovasjon og nyskaping. Mange vil benytte seg av våre tilbud innen kollektivtransport. Vår tannhelsetjeneste vil få økt tilgang. Kultur- og aktivitetstilbud vi bidrar til vil også merke økt tilgang.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. desember 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer