-Ved høstens valg var det ikke bare i vårt fylkesting det ble innvalgt flere nye representanter. I fylkestinget i Aust-Agder var 24 av 35 representanter nye. Også i mange av de 30 kommunestyrene i Agder var det stor utskifting. Det er grunn til å anta at mange nyvalgte ikke har hatt noen nær befatning med Regionplan Agder 2020 tidligere. Fremover vil det derfor være en prioritert oppgave at de sentrale politiske organene på regionalt og lokalt nivå i Agder vektlegger og sørger for en grundig innføring i innholdet i planen hos representantene. Det er en vesentlig forutsetning for at det konstruktive og målrettede samarbeidet kan fortsette og bli godt forankret politisk, utrykte fylkesordfører Terje Damman i sin årstale nylig.

-I løpet av de neste fire årene skal vi som en av hovedpartnerne i Regionplan Agder 2020 medvirke til å nå målsetningene som en samstemt landsdel gikk inn for i 2010. Hovedmålet i planen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Det viktigste grepet i planen har vært økt samhandling - fordi det bare er gjennom fellesskap vi kan nå ambisiøse mål, påpekte Damman.

Han viste til at regionplanen har fem hovedsatsingsområder:

• Klima: Høye mål – lave utslipp.
• Det gode livet: Agder for alle.
• Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap.
• Kommunikasjon: De viktige veivalgene.
• Kultur: Opplevelser for livet.

 -Regionplanen er det sentrale styringsdokumentet for begge Agder-fylkene. Den er en overordnet plan som gir retning på de viktigste hovedutfordringene. I samsvar med plan- og bygningsloven skal en regional plan legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. I fylkeskommunene bygger vi vårt planverk og vår virksomhet på en slik måte at det i størst mulig grad skal samsvare med målsettingene i Regionplanen. I vårt fylke er også samarbeidsavtalene med alle kommunene basert på Regionplanens fem satsingsområder, opplyste fylkesordføreren.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer