Fylkesutvalget ble i dag orientert om skader som uværet Synne påførte fylkeskommunens veianlegg i Vest-Agder i helgen. Det er ikke registrert skader på mennesker. De største materielle skadene omfatter Feda bro i Kvinesdal og Klungland bro mellom Flekkefjord og Sirdal. Begge disse broene kollapset. Avdelingsdirektør i Statens Vegvesen i Vest-Agder opplyste at et grovt estimat for å rive, anlegge midlertidige broløsninger og bygge nye broer totalt kan komme til å koste fylkeskommunen rundt 50 millioner kroner.

Mjåland opplyste at arbeidet med å rive de to broene nå starter opp. Broen i Flekkefjord vil ventelig bli erstattet av en midlertidig bro senere denne uken, mens det vil være på plass en midlertidig gangbro på Feda i løpet av neste uke. Når det gjelder planlegging og prosjektering av nye broer har Vest-Agder fylkeskommune og vegvesenet igangsatt dette arbeidet.

Alle de øvrige fylkeskommunale broene vil fortløpende bli sjekket. Det er imidlertid hittil ikke registrert  noen alvorlige skader.

Samferdselsjef Vidar Ose opplyste i møtet at det var positivt å registrere at beredskapsplaner og varslingsrutiner som er etablert fungerte meget bra mens uværet pågikk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer