• Datatastatur
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.15

  Agder kan bli Europas og verdens "grønne hukommelse"

  I fylkesordfører Terje Dammans årstale til fylkestinget uttrykte han ønske om ny grønn vekst....

  Les mer
 • Stein Inge Dahn
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.15

  Sikkerhetskulturen i fylkeskommunale transporttjenester tema i interpellasjon

  Fylkestingsrepresentant Stein Inge Dahn tok i en interpellasjon i fylkestinget i går opp temaet:...

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.15

  Fylkesordføreren ber staten må skjerpe seg når det gjelder å tilby læreplasser

  -En utfordring de siste årene er mangel på læreplass. Dette er en alvorlig trussel for ungdommens...

  Les mer
 • Forsidemotiv For Regionplan Agder
  av Torkelsen, Jan H., 17.12.15

  Regionplan Agder 2020 må forankres hos nyvalgte politikere i Agder

  -Ved høstens valg var det ikke bare i vårt fylkesting det ble innvalgt flere nye representanter. I...

  Les mer
 • Kirurger
  av Torkelsen, Jan H., 17.12.15

  Flekkefjord sykehus tema i interpellasjon i fylkestinget

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe reiste i dagens fylkesting en interpellasjon til fylkesordfører...

  Les mer
 • Karoline Johannessen Litland Foto Torrey Enoksen
  av Torkelsen, Jan H., 16.12.15

  Karoline Johannessen Litland ny leder i Ungdommens fylkesting

  Ungdommens fylkesting har denne uken valgt Karoline Johannessen Litland til ny leder. Hun er 17 år...

  Les mer
 • Flykningestroem
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.15

  Flyktningsituasjonen vil kreve fylkeskommunale bidrag og ansvar

  -For et par måneder siden var det et foto som gikk igjen i pressemedier verden over. Den lille...

  Les mer
 • Årstale Damman 15
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.15

  Fylkesordføreren maner til samarbeid for å møte næringslivets utfordringer

  -Ved utgangen av november var rundt 4000 permittert eller oppsagt fra sørlandske oljebedrifter, i...

  Les mer
 • Sammenknyttede Vimpler
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.15

  Fylkesordfører Terje Damman: -Etter mitt skjønn er tiden nå kommet for ett Agder

  -I sommer mottok vi en oppfordring fra kommunal- og regionalministeren om igjen å få i gang dialog...

  Les mer

Avventer hva som skjer i kommereformarbeidet i Vest-Agder

-Regjeringens målsetting om færre kommuner har en fremdriftsplan som sammenfaller med den fireårsperioden vi nå er i gang med. Foreløpig er ikke kommunereformen endt med noen konkrete resultater for...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.15

Interpellasjon om sikkerhetskultur i fylkeskommunale transporttjenester

Er fylkesordføreren enig i at Vest-Agder fylkeskommune har et ansvar for å styrke sikkerhetskulturen i kollektivtjenestene generelt, og spesielt når det gjelder busstransport som fylkeskommunen tilbyr...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.15

Anbefaler nabosamtaler om regionreform med Aust-Agder og Rogaland

Regjeringen har invitert landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å innlede prosesser med sikte på å vurdere og å avklare eventuelle sammenslåinger med andre fylkeskommuner. Fylkestinget skal i...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.15

Interpellasjon om akuttkirurgien på sykehuset i Flekkefjord

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn følgende interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman: "Etter min mening trenger ikke syke mennesker i Norge en helseminister som...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.15

Tilrettelegging for bilde- og lydformidling av fylkestingsmøter er i gang

Mulighet for å formidle direktesendinger fra politiske møter i Vest-Agder fylkeskommune på fylkeskommunens nettsider har vært tatt opp i fylkespolitiske organer tidligere. Det har imidlertid ikke vært...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.15

Rådsstrukturen i fylkeskommunen gjennomgås

I Vest-Agder fylkeskommune har man ett rådgivende organ for eldre og ett for mennesker med nedsatt funksjonsevne, i tråd med gjeldende lover. I desember i fjor vedtok fylkestingene i Agder Regional...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.15

Trafikksikkerhet langs Hølleveien og miljøgateprosjekt på Lunde i Søgne

Fylkestingsrepresentant Christian Eikeland fra Fremskrittspartiet har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor han tar opp trafikale forhold i sin hjemkommune Søgne. Han reiser...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.15

Krevende fremdriftsplan for regionreformarbeidet

Fylkesutvalget hadde i dag på dagsorden status og fremdrift i arbeidet med kommune- og regionreformen, samt en mulig prosess for det videre arbeid. Et flertall på seks representanter fra Høyre,...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.15

Vidar Kleppe fortsetter som leder av kontrollutvalget

Vidar Kleppe har i de to siste fireårige valgperiodene vært leder for fylkeskommunens kontrollutvalg. I går valgte fylkestinget han til å ivareta vervet også i de neste fire årene. Utvalget består av...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

Den nye fylkespolitiske ledelsen på plass

Fylkestinget som er valgt til å styre Vest-Agder fylkeskommune de kommende fire årene har i dag holdt sitt konstituerende møte. Det er stor utskifting blant politikerne som skal inneha de sentrale...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

Seks nye i fylkesutvalget

Fylkesordfører Terje Damman skal i kommende fireårsperiode lede et fylkesutvalg med seks nye representanter blant de 11 som utgjør utvalget. I det nye fylkesutvalget vil Arbeiderpartiet ha tre...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

Gisle Meininger Saudland ny leder i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Gisle Meininger Saudland har i siste valgperiode vært vararepresentant for Fremskrittspartiet i fylkespolitikken. Ved høstens valg var han førstekandidat på Fremskrittspartiets liste. Fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

Anne Ma Timenes ny leder i Hovedutvalg for kultur og utdanning

Olav Haavorstad fra KrF takket ved høstens fylkestingsvalg av etter en lang karriere i fylkespolitikken, hvorav de to siste periodene som blant annet leder av hovedutvalg for kultur og utdanning....

av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

Siste møter for hovedutvalgene

Tirsdag og onsdag denne uken avholder fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning (bildet) og hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø sine siste møter med de representantene som har sittet...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.15

Fem representanter med over 1000 personstemmer

Resultatene med hensyn til personstemmer til fylkestingsvalget er nå klare. Det var fem av de innvalgte representantene som fikk over 1000 personstemmer. Disse er: Randi Olaug Øverland (Ap) 2669,...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.15

Det nye fylkestinget

Torsdag formiddag har stemmesedlene til fylkestinget vært gjennom den forskriftsmessige kontrollen. Valgresultatet skal i neste instans godkjennes av Fylkesvalgstyret 24. september før det formelt er...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.15

God aldersspredning i det nye fylkestinget

Dersom valgresultatet blir slik det ser ut tirsdag formiddag vil aldersspredningen i det nyvalgte fylkestinget være meget god. Gjennomsnittsalderen på de 35 representantene er 46 år. Den yngste er Kai...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.15

Betydelig utskifting i fylkestinget

Ut fra valgresultatet som foreligger tirsdag morgen ser det ut til at det det blant de 35 representantene i fylkestinget i Vest-Agder vil være 20 nye i forhold til fylkestinget som nå går av etter...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.15

Vil ha gratis fylkeskommunalt kontor til Elevorganisasjonen

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren. Han viser til at Elevorganisasjonen i Vest-Agder i dag leier et "lite egnet" lokale på Samsen i...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.15

138 700 personer har stemmerett i Vest-Agder

Mandag 14. september er det klart for velgerne å gå til valgurnene. Det er en mulighet som 138 700 personer bosatt i Vest-Agder kan og bør benytte. Siden forrige valg er det kommet til 10 200 nye unge...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.15

På landsgjennomsnittet for kvinneandel på valglistene

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ser på den skjeve kjønnsfordelingen i kommunene som et stort problem. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det på landsbasis er 43...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.15

Ungdomsoppfordring om at alle stemmer ved fylkestingsvalget

Bruk stemmeretten - Valget er ditt! Slik lyder oppfordringen fra engasjerte ungdommer i Ungdommens fylkesting i Vest-Agder. Frem til valgdagen 14. september vil de stå på for at flest mulig benytter...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.15

13 partier å velge mellom til fylkestingsvalget

På de 13 partilistene som partilistene som en kan velge mellom til fylkestingsvalget er det til sammen oppført 364 kandidater. Det er god spredning når det gjelder både alder og geografisk...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.15

Forhåndsstemmegivning til fylkestingsvalget er nå mulig

Den 10. august startet den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 11. september. Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor du kan...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.15

Fire politikerveteraner hedret med KS-medalje

Fylkestinget som ble valgt i 2011 har avholdt sitt siste møte før det skal velges et nytt fylkesting i september. Det er allerede klar at mange av de som har medvirket i politisk arbeid i både...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.15

Rekordmange saker i det siste fylkestingsmøtet før valget

Fylkestinget samles 16. og 17. juni på Hotel Norge til vårens siste møte. Dette møtet er også det siste møtet for de 35 representantene som ble valgt til å sitte i fylkestinget i fireårsperioden som...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.15

Opprettelsen av Ungdommens fylkesting i Vest-Agder har vært en suksess

Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen mener at opprettelsen av et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder har vært en suksess. Det skriver hun i en vurdering i tilknytning til en evalueringssak av...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.15

Arbeiderpartiet fremmer interpellasjon om Hidra landfastprosjektet i Flekkefjord

-Arbeiderpartiet er opptatt av å realisere Hidra landfast og syns det er viktig at fylkestinget blir orientert om hva fylkesordføreren har tenkt i forbindelse med det vedtaket som ble gjort før nyttår...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.15

Viktige saker på politisk dagsorden i hovedutvalgene

Tirsdag 5. mai samles representantene i hovedutvalg for kultur og utdanning til møte på Høgtun kultursenter i Øyslebø i Marnardal kommune (bildet). Onsdag 6. mai er det møte i hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.15

Vil fylkesordføreren være med på å fjerne gjerde og piggtråd?

Fylkesordfører Terje Damman har i dag mottatt en interpellasjon fra fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe. Interpellasjonen omhandler Vest-Agder museets anlegg på Vige øst for Kristiansand sentrum....

av Torkelsen, Jan H., 29.04.15

Nabosamtaler om regionreformen avventes til etter fylkestingsvalget

Regjeringen foreslår at fylkeskommunene i sommer skal inviteres til å innlede nabosamtaler, med sikte på å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker. Fylkeskommunene får frist til...

av Torkelsen, Jan H., 28.04.15

Fylkeskommunen foretar endringer i den politiske virksomheten

Et politisk utvalg har i vinter gjennomgått den politiske organiseringen i fylkeskommunen. Fylkestinget behandlet i sist møte konklusjoner og anbefalinger fra gjennomgangen og fattet vedtak som vil...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.15

Mange viktige saker på fylkestingets møte 21. april

Tirsdag 21. og onsdag 22. april samles fylkestinget til møte på Lindesnes Havhotell på Båly i Spangereid. Det står mange viktige saker på dagsorden. Det skal fattes endelig vedtak om skolebruksplanen...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.15

Et samlet politisk Sørland trykker på for å få etablert grønne datasentre

I dag er det avsendt et brev til statsminister Erna Solberg og sju av hennes ministre hvor Sørlandstinget - ordførere, fylkesordførere og stortingspolitikere fra de to Agderfylkene - ber regjeringen...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.15

364 kandidater til det nye fylkestinget

På de 13 partilistene som er innkommet til høstens fylkestingsvalg er det til sammen oppført 364 kandidater. Det er god spredning når det gjelder både alder og geografisk tilhørighet i fylket. Når det...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.15

Direkte web-TV-sendinger fra fylkestinget kan bli igangsatt i 2016

Mulighet for å formidle direktesendinger fra politiske møter på fylkeskommunens nettsider har vært tatt opp i fylkestinget tidligere. Da Vest-Agder fylkeskommune i 2012 utviklet en ny webløsning ble...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.15

Ønsker utredet nytt råd for likestilling, inkludering og mangfold

Fylkesutvalget behandlet tirsdag en sak hvor en arbeidsgruppe la frem flere anbefalinger etter å ha foretatt en evaluering av fylkeskommunens politiske virksomhet. Fylkesutvalget fulgte opp et...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.15

13 partier deltar i årets fylkestingsvalg

De politiske partienes frist for å levere inn valglister med kandidater til fylkestingsvalget i september gikk ut 31. mars. Innen fristen løp ut mottok politisk sekretariat i Vest-Agder fylkeskommune...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.15

Mobbeombud i fylkeskommunal regi?

"Vil fylkesordføreren og Vest-Agder Høyre nå støtte mitt forslag om at Vest-Agder fylkeskommune - nå får "på plass" et mobbeombud i fylkeskommunal regi?" Dette spørsmålet reiser...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.15

Fylkeseldrerådet vil videreføre både fylkeseldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

De politiske organene i fylkeskommunen behandler for tiden en sak hvor det er foretatt en gjennomgang av den politiske virksomheten i fylkeskommunen. Et av temaene som inngår i evalueringen er...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.15

Program og påmelding til Framtidsbygda 2015 er klart

I vår igjen er det duket for den tradisjonsrike konferansen Framtidsbygda. I år er arrangementet lagt til Iveland bedehus på Birketveit i Iveland. Temaet i år er: Kommunereform og levende...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.15

Bred gjennomgang av den politiske virksomheten i fylkeskommunen

I fjor høst oppnevnte fylkesutvalget et politisk utvalg som fikk i oppgave å gjennomgå den politiske organisering i Vest-Agder fylkeskommune før valgperioden fra 2011 til 2015 er over. Gruppen har...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.15

Forberedelsene til fylkestingsvalget 2015 i full gang

Stortinget har besluttet at kommunestyrevalg og fylkestingsvalg skal avholdes mandag 14. september 2015, med mulighet for valgting også søndag 13. september for de kommuner som ønsker dette....

av Torkelsen, Jan H., 03.03.15

Aldersdiskriminering – tema på Fylkeseldrerådets vårkonferanse

Mandag 4. mai arrangerer Fylkeseldrerådet i Vest-Agder sin årlige vårkonferanse. Denne gang er konferansen lagt til Rosfjord Strandhotell i Lyngdal. På programmet for dagskonferansen er det satt opp...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.15

Fylkesutvalgene fra Agder og Telemark møtes i Setesdal

De seneste årene har fylkesutvalgene fra de to Agder-fylkene og Telemark avholdt et felles møte for å drøfte saker av felles interesse. Onsdag 4. og torsdag 5. mars arrangeres et nytt slik møte på...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.15

Utdanningspolitikere på befaring til Listerskolene

Det er besluttet at et møte som er oppsatt for hovedutvalg for kultur og utdanning 3. mars avlyses. Samtidig er det bestemt at det vil bli gjennomført et befaringsmøte til videregående skoler i...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.15

Fylkesordføreren vil avvente Stortingets behandling av endringer i Arbeidsmiljøloven

Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen fra Sosialistisk Venstreparti hadde til fylkestingsmøte tirsdag reist en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Hun ba fylkesordføreren...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.15

Fortsatt mest ubesvarte spørsmål om regionnivåets fremtid

Kommunereformen var tema på et felles møte for fylkestingene i Vest- og Aust-Agder i dag. Etter omfattende orienteringer fra prosessveiledere og en konsulent er status, når det gjelder hva som vil...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

Halvveis i regionplanarbeidet – hva nå?

I år er Regionplan Agder 2020 halvveis inn i sin virkeperiode. Da fylkestingene på Agder var samlet til felles møte på Quality Hotel Sørlandsparken onsdag 18. februar, var status for planen og veien...

av Richardsen, Wanja, 18.02.15

Sørlandet – landets mest effektive digitalutbygger

Agderfylkene har i flere år stått for en unik måte å tilrettelegge for digitalisering. I flere år har de to fylkeskommunene og samtlige 30 kommuner samarbeidet om utbygging av infrastruktur for...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

Fylkeskommunene bør få overført mange flere oppgaver

Regjeringen har varslet at den vil legge frem en melding til Stortinget om oppgavefordeling og region- og kommunestruktur innen utgangen av mars 2015. Stortingsmeldingen vil drøfte ulike retninger...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.15

Fem millioner til informasjonstiltak ved høstens valg

27 organisasjoner får til sammen nær fem millioner kroner til informasjonstiltak rettet mot unge velgere før kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Målet er også at tiltakene kan bidra til å øke...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.15

SV-interpellasjon om regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven

Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen fra Sosialistisk Venstreparti har oversendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman som hun ber om svar på i fylkestingets møte 17. februar....

av Torkelsen, Jan H., 03.02.15

Møte i hovedutvalg for kultur og utdanning flyttes

På grunn av det var satt opp få saker til behandling til et oppsatt møte i hovedutvalg for kultur og utdanning den 27. januar, blir dette møtet flyttet til 10. februar. Møtet holdes i...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.15

Mer demokratisk behandling av innbyggerforslag

Fra nyttår trådte en endring i kommuneloven i kraft som gir en mer demokratisk behandling av innbyggerforslag. Endringen i kommuneloven innebærer at kommunestyret/fylkestinget selv må treffe...

av Torkelsen, Jan H., 06.01.15