I en elev- og lærlingeundersøkelse som ble gjennomført i november-desember 2015 fremgår det at både elever og lærlinger stort sett trives godt på sine skoler og i sine bedrifter. Skolene og opplæringskontorene arbeider mye og godt for at alle elever skal ha et godt psykososialt miljø. For noen elever kan imidlertid skolegangen være vanskelig, som følge av mobbing og andre krenkelser. Høsten 2015 oppga 121 elever i de fylkeskommunale skolene at de ble mobbet. 19 lærlinger oppga at de ble mobbet på arbeidsplassen Etter flere år med betydelig reduksjon i antall elever som opplever mobbing, er det nå en økning. Undersøkelsesresultatene behandles for tiden i fylkeskommunens politiske organer.

Elevundersøkelsen er obligatorisk kun på vg1. I Vest-Agder gjennomfører også elevene på vg2 og vg3 undersøkelsen. Lærlingeundersøkelsen er for lærlinger som har vært mer enn 11 måneder i lære. Hensikten med undersøkelsene er å kartlegge hvordan elever og lærlinger opplever læringsmiljøet, både det psykososiale og selve opplæringen.

I undersøkelsen oppgir elevene oppgir også hvem de blir mobbet av. Fordelingen er relativt jevn mellom elever i klassen, andre elever på skolen og lærere. Ekstra grunn til bekymring er elever som oppgir mobbing av lærer. Det er positivt at denne gruppen er redusert med cirka 10 prosent.

Spørsmål knyttet til mobbing sier ikke noe om hvor mobbing skjer og hvilken form mobbingen har. Indikatoren krenkelser kan gi informasjon knyttet til dette. "Erting" og "bli holdt utenfor" er de vanligste formene for krenkelser. Rundt 210 elever oppgir at de har blitt krenket. Antallet er uendret fra året før. Det er i hovedsak elever i klassen som krenker, og hendelsene skjer gjerne i klasserommet eller på gangen. Krenkelser gjennom sosiale medier skjer, men elevene oppgir i liten grad dette.

Skolenes arbeid mot mobbing og krenkelser er vanskelig og utfordrende. Alle skolene analyserer egne resultater, og vurderer egnede tiltak. For å grundigere inn i utfordringene knyttet til et godt psykososialt læringsmiljø med fravær av mobbing, vil fylkeskommunen iverksette internkontroll på elevenes psykososiale miljø.

Arbeidet med et bedre psykososialt læringsmiljø for lærlingene fortsetter i 2016. Seksjon for fagopplæring er i full gang med sine årlige samarbeidssamtaler med opplæringskontorene. Lærlingenes psykososiale miljø er da alltid tema.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mars 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer