Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune, sammen med Aust-Agder fylkeskommune, skal gå med i et INTERREG EUROPA-prosjekt kalt HERICOAST. Prosjektet har som mål å styrke forvaltningen av kulturlandskaper i kystsonen. Regionene som deltar i prosjektet opplever at kystsonene er under et stadig stigende press for en endret og mer effektiv utnyttelse av kystarealer som følge av urbanisering, turisme, industrialiseringen i fiskerisektoren samt endringene i transportsektoren. Prosjektet er et samarbeid mellom regioner og institusjoner i Nederland, Irland, Spania, Italia og Romania. Vest-Agder fylkeskommune vil være Lead Partner og Aust-Agder fylkeskommune regional samarbeidspartner.

Vest-Agder fylkeskommune bevilger totalt 1 080 000 kroner i perioden 2016-2018 til prosjektet.  Til å gjennomføre prosjektet ansettes en prosjektleder i en 2,5-årig stilling med delt arbeidssted i Vest- og Aust-Agder.

Agders uthavner er verdifulle kulturmiljøer som forteller om seilskutetrafikken gjennom Skagerak, og Nord-Europas viktigste handelsrute i perioden forut for den industrielle revolusjonen. Uthavnene er i dag attraktive feriesteder og viktige attraksjoner i en landsdel med økende befolkning og press på kystområdene. God forvaltning av uthavnsområdene er en forutsetning for å ta vare på kulturmiljøene, sikre en bærekraftig utvikling. Det er behov for å samordne kunnskapsgrunnlag, formidling og forvaltning på lokalt og regionalt nivå.

Aust og Vest-Agder fylkeskommuner arbeider derfor sammen for å styrke vernet og kunnskapen om uthavnene i Agder. Agders uthavner i verdensklasse- felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune er vedtatt i begge fylkeskommuner. Som oppfølging av strategien går fylkeskommunene sammen for å gjennomføre INTERREG-Europe prosjektet HERICOAST.

INTERREG-Europe legger til rette for nettverksbygging, deling og formidling av kunnskap og erfaringer mellom europeiske regioner med likhetstrekk, uavhengig av geografi. Det overordnede målet er å forbedre gjennomføringen av regionalutviklingspolitikk og programmer ved å fremme erfaringsutveksling og politikklæring. Med mål om å utveksle erfaringer innenfor et spesifikt tema kan regioner fra ulikedeler av Europa arbeide sammen i tre til fem år. Hver region som deltar i et prosjekt skal utarbeider en handlingsplan for å omsette erfaringene i praktisk politikkutforming.

Interreg Europe

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer