• Sirdal Kommune Illustrasjon Fra Samfunnsdel
  av Torkelsen, Jan H., 30.09.16

  Positiv tilbakemelding til planopplegg for samfunnsutvikling i Sirdal

  Sirdal kommune har lagt ut forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel til høring. Den er...

  Les mer
 • Mulighetsstudie For Tangvall
  av Torkelsen, Jan H., 30.09.16

  Søgne kommune får 225 000 kroner til finansiering av mulighetsstudie for Tangvall

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag å innvilge en søknad fra Søgne kommune...

  Les mer
 • Bergsakerheia I Lyngdal
  av Torkelsen, Jan H., 29.09.16

  Positiv uttalelse til kommunedelplan for Bergsakerheia i Lyngdal

  Lyngdal kommune er i startfasen i arbeidet med en kommunedelplan for Bergsakerheia. Fylkeskommunens...

  Les mer
 • Flerkkefjord Gatemiljø
  av Torkelsen, Jan H., 15.09.16

  Det drives en omfattende innsats innen stedsutvikling i Vest-Agder

  Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om hvordan fylkeskommunens plan- og miljøseksjon ivaretar...

  Les mer