Hvilken rolle spiller mellomledere i innovasjon og skoleutvikling, og hvilke forutsetninger må være på plass for at mellomledere kan utøve god pedagogisk ledelse? Dette har Rambøll kartlagt har på oppdrag fra KS. Undersøkelsen gjelder både grunnskole og videregående skole. Rapporten skal lede til et utviklingsprogram for nye mellomledere i skolen. Programmet skal utvikles av Kommuneforlaget i samarbeid med KS.

Undersøkelsen viser at mellomlederne i skolen har en svært mangfoldig og hektisk arbeidshverdag. De skal håndtere og balansere en lang rekke oppgaver, og har krevende møter og samtaler med både elever, foresatte og medarbeidere.  

Både rektorer og mellomlederne mener at mellomlederens primæroppgave bør være pedagogisk utviklingsarbeid, men det de faktisk bruker mest tid på er administrasjon.

Fordeling av ansvar og oppgaver foregår i tett dialog med rektor og baserer seg på den enkelte mellomleders kompetanse og interessefelt. Flertallet av både rektorer og mellomledere mener at mellomlederens primære arbeidsoppgave er pedagogisk utviklingsarbeid, men at mellomlederne i praksis bruker aller mest tid på administrasjon. 87 prosent av rektorene opplever at mellomlederne har svært stor merverdi for skolen (94 % i videregående skole).

Mellomlederne er i all hovedsak pedagogisk utdannet og de fleste har videreutdanning i ledelse/ og eller administrasjon. Både rektorene og mellomlederne oppgir at lov og avtaleverk og personalledelse er områder der mellomlederne har behov for økt kunnskap.

Turnover er ikke en stor utfordring, men det er  mellomlederne med kortest erfaring som mest oppgir at de vil slutte fordi de ikke trives med arbeidsoppgavene.  

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer