Hovedutvalg for kultur og utdanning drøftet tirsdag tilbudsstrukturen for Søgne videregående skole. Tilbudet har vært oppe til vurdering i fylkeskommunens politiske organer flere ganger de seneste årene. Fylkestinget nedsatte i april en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere tilbudsstrukturen ved skolen i forhold til søkertallene til de ulike programmene. Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport. På bakgrunn av denne fastslo hovedutvalget at skolen fortsatt skal kunne tilby og utvikle programområdet naturbruk. Dette innebærer blant annet at skolen skal ha to-årige løp med læreplass som mål og tre-årig løp med generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse som mål.

Hovedutvalget gjorde det videre klart at skolen skal være et tydelig grønt alternativ for ungdom som vil ha kunnskap om landbruk og bærekraftig utvikling. Søgne videregående skole skal gjenspeiles som Vest-Agders grønne skolesatsing. Miljø, klima og energi skal være sentralt i naturbruksopplæringen.

Den skal være en læringsarena med husdyrhold i mindre skala.  Skolen skal tilby vg1 naturbruk, vg2 landbruk og gartnernæring, vg2 anleggsgartner og idrettsanleggfaget, vg2 hest- og hovslagerfaget, vg3 naturforvaltning.

Det ble også besluttet at det skal etableres et formelt samarbeid om en gjensidig utveksling/utplassering mellom Søgne videregående skole og Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer