Utredning av lokaltogtilbud på strekningen Marnardal – Songdalen - Kristiansand – Vennesla er ferdig og ble behandlet i fylkestinget 25. oktober.Bakgrunn
I henhold til planprogrammet til Regional plan for samferdsel 2015-2020 skulle lokaltogtilbud på strekningen Marnardal – Nodeland – Kristiansand – Vennesla utredes. Dette utredningsarbeidet ble lagt inn som en del av arbeidet med Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020, som er en temaplan under Regional plan for samferdsel.

Utredningsarbeidet ble fra juni 2015 organisert med en arbeidsgruppe bestående av Jernbaneverket, NSB, Agder Kollektivtrafikk AS og Vest-Agder fylkeskommune.

Rapporter
Jernbaneverket og Vest-Agder fylkeskommune har tatt ansvar for hver sin del av utredningsarbeidet som består av følgende rapporter:

-       Jernbaneverket del 1: Vurdering av sporkapasitet og infrastrukturkostnad.

-       Vest-Agder fylkeskommune del 2: Togets rolle i kollektivtransporten vest og nord for Kristiansand – dekningsgrad, markeds- og driftsvurderinger

 -       Sammenstillingsrapport: Oppsummering og konklusjoner fra Jernbaneverkets og fylkeskommunens utredningsarbeid

 

Politisk behandling
Saken ble behandlet i Vest-Agder fylkesting den 25. oktober 2016 og fylkestinget gjorde følgende vedtak:

 1. Fylkestinget tar utredningen til orientering

 2. Vest-Agder fylkeskommune anbefaler Samferdselsdepartementet å legge inn opsjon på lokaltogtilbud på strekningen Kristiansand - Vennesla i sitt anbud for "transportpakke Sør" for å avklare reelle kostander.

 3. Vest-Agder fylkeskommune ber staten om å vurdere lokaltogtilbud etter samme vilkår som øvrige byområder.

 4. Utredningen bør inngå som en del av grunnlaget for videre arbeid med revidering av Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050

 

Du kan laste ned saksframlegg og utredningsrapportene her.

Protokoll fra fylkestingets behandling kan lastes ned her.

Saksbehandler

Mette Kirkhus Johansen

38 07 45 58

mkj@vaf.no

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer