Vest-Agder fylkeskommune har registrert at mange elever hvert år angrer sitt valg av studiespesialiserende utdanningsprogram i løpet av første å på videregående skole. De ønsker å endre til et yrkesforberedende utdanningsprogram. Det har vært få muligheter for en slik overgang uten å måtte gjøre et omvalg til nytt Vg1-kurs. I går vedtok hovedutvalg for kultur og utdanning å etablere et nytt utdanningstilbud som innebærer en mulighet for å gjennomføre overgangen fra program for studiespesialisering til program for service og samferdsel uten å bruke et ekstra år.

Hovedutvalget vedtok at fylkeskommunen skal etablere et tilbud om overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 salg, service, sikkerhet fra skoleåret 2017/2018. Tilbudet vil bli lagt inn i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Vest-Agder fylkeskommune. Tilbudet legges til Kristiansand Katedralskole Gimle.

Hensikten med tilbudet er at det ivaretar en elevgruppe som ønsker omvalg.  Elevene sparer tid ved å gå rett inn i et vg2-tilbud. Det øker sannsynligheten for gjennomføring av videregående opplæring. Videre blir flere søkere til læreplasser innenfor Service og samferdsel.

Det nye tilbudet blir krevende for elevene, som vil få 40 skoletimer per uke i stedet for de 35 timene en ordinær klasse tilbys. Ti av timene vil i midlertid være viet til praksis i bedrift, mot ni timer i ordinære klasser. Det vil dermed være fire ekstra teoritimer per uke sammenliknet med ordinære klasser. Ved å gjennomføre skoleåret vil imidlertid elevene kunne spare inn et helt skoleår i forhold til å måtte gjøre omvalg.

Servicenæringen etterspør fagarbeidere. Fylkeskommunen opplever at tilgangen på læreplasser innen salg, kontor og sikkerhet er god. Salgsfaget utpeker seg naturlig nok til å være det største faget og skolen har mange spennende samarbeidspartnere i denne bransjen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer