Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om tilbudsstrukturen på Fagskolen i Kristiansand og at dagens tilbud blir videreført. Fagskolen har i dag 314 studenter. Det er både heltids- og deltidsstudenter. Den foreslåtte tilbudsstrukturen viderefører dagens tilbud, og den blir vurdert som godt tilpasset dagens behov.

Fagskolen er en yrkesrettet utdanning som gjennomføres etter videregående skole. Den bygger på fagbrev eller tilsvarende realkompetanse. Fagskolen er underlagt egen lov om fagskole, og alle studietilbudene må godkjennes av NOKUT - nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Fagskolen retter seg mot næringslivets behov for en yrkesfaglig opplæring utover videregående skole. Den er blant annet en vei til installatørpapirer og mesterbrev. Flere av de tekniske og maritime utdanningene er grunnlag for opptak og avkorting ved gjennomføring av treårig bachelor i ingeniørfag.

Flere tilbud


Fagskolen i Kristiansand tilbyr tekniske og maritime utdanninger over to år (120 fagskolepoeng), og helsefagutdanninger over et år. De tekniske utdanningene er byggfag, anleggsfag, elkraft, automatisering, prosessteknikk, maskinteknikk og mekatronikk. Utdanningene gis både som heltidsstudium og deltidsstudium. Innen maritime fag tilbys nautiske fag og skipsteknisk drift. Utdanningen er grunnlag for sertifikat etter den internasjonale STCW konvensjonen.

Planlagt tilbudsstruktur er relativt godt tilpasset behov for fagskolekandidater. Selv om Fagskolen har over 350 søkere til 150 plasser, så opplever skolen at tilbudet er tilstrekkelig for byggfag, elektro/ automatisering, maskinteknikk/mekatronikk, dekk/  maskinoffiser og helsefag.

Stor etterspørsel

Næringslivet etterspør nye utdanninger. Siden 2011 har prosessindustrien ved EYDE nettverket og Elkem henvendt seg for å undersøke muligheten for å starte opp prosessfag. For 2014-15 ble det startet opp et deltidstilbud i Prosessteknikk. Fagskolen i Kristiansand deltar også i en prosjektgruppe til EYDE nettverket med det til formål å tilby en ny utdannelse for EYDE operatører. Nylig ble prosjektgruppen innvilget støtte fra Innovasjon Norge og arbeidet med utarbeidelse av søknad til NOKUT forventes å starte opp.

Nå etterspør næringslivet deltidsstudium i anleggsfag. Med de planlagte veiutbyggingene i Agder mener næringen at et slikt studie er helt nødvendig, det er i Flekkefjord et uttalt ønske om å starte opp et deltidsstudium som gis online som fjernundervisning. Dette vil kreve at Fagskolen i Kristiansand utferdiger søknad til NOKUT om å igangsette et slikt desentralisert tilbud. Det vil da etter godkjenning væremuligheter til å koble på andre steder i Agder, for eksempel Flekkefjord tekniske senter, i samarbeid med Sørlandets Fagskole. Det er i denne sammenheng nylig avholdt et møte der Fagskolen i Stavanger (SOTS) i samarbeid med blant annet Fagskolen i Kristiansand vil tilby Anleggslinjen som nettundervisning. Dermed vil næringen kunne få dette tilbudet i 2018 forutsatt at planlegging og NOKUT søknad blir akseptert.

Vest-Agder fylkeskommune gir også tilskudd til andre studier på fagskolenivå. Dette gjelder ulike tilbud innenfor helsefag der studentene er fra Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer