Fylkestinget vedtok i april å få utarbeidet et forprosjekt for nybygg og ombygging ved Byremo videregående skole i Audnedal kommune. Siden har en plan- og byggekomite vært i arbeid og fått klargjort et forslag som nå er til politisk behandling i fylkeskommunen. Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk 22. november enstemmig inn for at fylkeskommunen skal gjennomføre ombygging og nybygg på skolen innenfor en ramme på 30,4 millioner kroner. Fylkesutvalget fulgte tirsdag opp med et tilsvarende vedtak. Fylkestinget fatter endelig beslutning 13. desember. Det er lagt opp til å få installert solceller på bygget dersom det er mulig innenfor prosjektets ramme.

Plan- og byggekomiteen har lagt vekt på få til gode, felles arealer slik at elever fra de ulike utdanningsprogrammene kan møtes. Det innebærer at kantina flyttes og utvides. Personalrommet legges i forlengelsen av kantina. Inngangspartiet blir lyst og åpent. Elektro- og TIP (Teknisk-industriell produksjon) blir samlet og får nye klasserom. I dette bygget blir det også personalrom for lærerne som arbeider på disse utdanningsprogrammene. Det er noen mindre ombygginger på resten av skolen. Biblioteket beholdes lik det er i dag.

Det er foretatt mange beregninger av konsekvensen av ulike energi- og klimatiltak. Plan- og byggekomiteen anbefaler passivhusstandard, ny varmesentral med utskifting av gammel oljefyr med tilhørende tank. Det bygges ny energisentral med ny el-kjele og varmepumpe. Dette blir en energisentral for hele skolen. Det gir skolen som helhet en miljøgevinst. Energi- og miljøtiltak er beregnet til 3.3 millioner kroner ekslusive solcelleanlegg.

Byggets produksjon av fornybar energi kan forsterkes ved å montere et solcelleanlegg på taket. Ved å installere et anlegg til 1,5 millioner kroner vil bygget produsere fornybar energi tilsvarende skolens årlige klimagassutslipp.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. desember 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skoleboker
  av jto, 06.07.17

  Kraftig nedgang i fraværet i videregående skole i hele landet

  Les mer
 • Blyanter
  av jto, 05.07.17

  Første inntak til videregående skoler i Vest-Agder

  Les mer
 • Vitensenteret Sørlandet
  av jto, 07.06.17

  Vil styrke satsingen på realfag

  Les mer