Fylkestinget vedtok onsdag et forslag til handlingsplan for perioden 2017 til 2019 knyttet til Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder 2015-2030 (VINN Agder). I VINN-planen inngår også to strategier, en strategi for forskning, utvikling og innovasjon) og en strategi for besøksnæringene. VINN Agder og de to strategiene er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. I handlingsprogrammet, er det et overordnet fokus på samhandling og kompetansedeling.

I handlingsprogrammet er fastsatt følgende fire "handlingsgrener" med egne handlingspunkter:

-Innovasjonssystemet: Mobilisering, kobling/kompetansemegling, entreprenørskap og ny vekst
-Utviklingsområdene: Utnytte regionens ressurser og konkurransemessige fortrinn
-Innovasjon i offentlig sektor: Kompetansebygging, nettverk og innovative offentlige anskaffelser
-Kunnskapsbasert utviklingsarbeid: Erfaringsdeling, evaluering og oppfølging

En del av forslagene i handlingsprogrammet krever videre bearbeidelse, utredning og forankring før de eventuelt iverksettes.

VINN Agder har et langsiktig perspektiv, frem til 2030, og dekker følgende temaområder:

1. Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping
2. Forskning og utvikling
3. Reiseliv
4. Landbruk og marine næringer
5. Innovasjon i offentlig sektor

Finansiering av tiltak og satsinger i 2017 blir innarbeidet i RUP Agder 2017 og økonomiplan 2017-2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. desember 2016 | Skriv ut siden