Fylkesutvalget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 240 000 kroner til region Agders deltakelse på Internasjonale Grüne Woche i Berlin 2017. Den er en av verdens største messer for mat og landbruksrelaterte produkter, med utstillere fra cirka 60 land. Messen er en viktig møteplass for internasjonal landbrukspolitikk. Landbruks- og matdepartementet står bak prosjektet i nært samarbeid med Innovasjon Norge, som er den nasjonale prosjektlederen. I 2017 er det 30-årsjubileum for den Norske Paviljongen. Sørlandet er invitert til å være en av tre regioner som representerer Norge i tidsrommet 20.-29. januar.

Messen er en viktig arena for profilering av norsk matkultur og reiselivsopplevelser. Omdømmebygging av Norge og regionene er også et viktig mål. For Agder er Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder prosjekteier. Begge fylkeskommunene og Innovasjon Norge Agder er partnere i prosjektet.

Målsettingene for deltakelsen er:

• skape aktivt samarbeid mellom mat og reiselivsnæringen

• markedsføre Sørlandet som et attraktivt reisemål

• bruke IGW som en næringspolitisk arena og møteplass

• økt verdiskaping innen mat- og reiselivsnæringen

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2016 | Skriv ut siden