Både fylkesutvalget og hovedutvalg for kultur og utdanning har nylig enstemmig gått inn for at fylkeskommunen skal gjennomføre ombygging og nybygg på Byremo videregående skole i Audnedal kommune. I går fattet Ungdommens fylkesting et tilsvarende vedtak om opprusting av skolen innenfor en ramme på 30,4 millioner kroner. Det er lagt opp til å få installert solceller på bygget dersom det er mulig innenfor prosjektets ramme. Fylkestinget fatter endelig beslutning 13. desember.

Ungdommens fylkesting er opptatt av at miljøaspektet blir ivaretatt i byggeprosjektet. Tinget viser til deres gjeldende handlingsprogram hvor det blant annet fremgår: "Miljø- og klimautfordringene er vår tids viktigste oppgave å håndtere. Vi må tørre å tenke klima i alt vi gjør, hver eneste dag.  Fylkeskommunen har et enormt ansvar for at skolebygg moderniseres, at kollektivtrafikken kan ta imot flere mennesker og at vi daglig setter et internasjonalt perspektiv på utfordringene."

Siden april har en plan- og byggekomite vært i arbeid og fått klargjort et forslag for nybygg og ombygging. Det er foretatt mange beregninger av konsekvensen av ulike energi- og klimatiltak. Komiteen anbefaler passivhusstandard, ny varmesentral med utskifting av gammel oljefyr med tilhørende tank. Det bygges ny energisentral med ny el-kjele og varmepumpe. Dette blir en energisentral for hele skolen. Det gir skolen som helhet en miljøgevinst. Energi- og miljøtiltak er beregnet til 3.3 millioner kroner ekslusive solcelleanlegg.

Byggets produksjon av fornybar energi kan forsterkes ved å montere et solcelleanlegg på taket. Ved å installere et anlegg til 1,5 millioner kroner vil bygget produsere fornybar energi tilsvarende skolens årlige klimagassutslipp.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. desember 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer