• Terje -Damman
  av Torkelsen, Jan H., 13.12.16

  Fylkesordføreren understreket viktigheten god dialog med befolkningen

  Da fylkesordfører Terje Damman i dag holdt sin årstale for fylkestinget innledet han med å vise til...

  Les mer
 • UFT 2017
  av Torkelsen, Jan H., 07.12.16

  Ungdommens fylkestings handlingsprogram for 2017 er nå klart

  Da representantene i det nye Ungdommens fylkesting i Vest-Agder møttes 5. og 6. desember var nær...

  Les mer
 • Karoline Johannessen Litland
  av Torkelsen, Jan H., 01.12.16

  Avtroppende leder av Ungdommens fylkesting: Det er viktig å bry seg!

  Karoline Johannessen Litland fra Lyngdal har i tre år vært med i Ungdommens fylkesting i Vest-Agder....

  Les mer
 • HKU-på Omvisning På Stiftelsen Arkivet
  av Torkelsen, Jan H., 01.11.16

  Tankevekkende besøk på Stiftelsen Arkivet for fylkespolitikere

  Hovedutvalg for kultur og utdanning var tirsdag samlet til møte hos Stiftelsen Arkivet. Bygningen...

  Les mer
 • Kjøreopplæringsskilt
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

  Fylkesordføreren mener kjøretimer ikke skal godkjennes som gyldig skolefravær nå

  Til fylkestingets oktobermøte hadde fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene sendt inn...

  Les mer
 • Janne Karin Nesheim 2015 A
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

  Janne Karin Nesheim (Ap) får permisjon fra fylkespolitikken

  Fylkestinget innvilget i sist møte en søknad fra fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra...

  Les mer
 • Mandal Kirke
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.16

  Fylkeskommunen har ikke planer om å ta initiativ til et spleiselag for Mandal kirke

  -Jeg har ikke planer om å bestille en sak knyttet til et konkret regionalt spleiselag i forbindelse...

  Les mer
 • Line Strisland
  av Torkelsen, Jan H., 27.10.16

  Line Strisland (AP) tilbake i fylkestinget

  Line Strisland fra Arbeiderpartiet søkte like etter fylkestingsvalget i 2015 om permisjon fra...

  Les mer
 • SAM På Hunsfos Næringspark 191016
  av Torkelsen, Jan H., 19.10.16

  Ambisiøs og entusiastisk satsing i Hunsfos næringspark

  -Vår visjon er å skape en av regionens største nærings- og industriparker. Etter at Hunsfos...

  Les mer

Interpellasjon om synliggjøring av fylkeskommunens forhold til Parisavtalen

Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne har sendt inn en interpellasjon til fylkestingets samling 25. og 26. oktober. Hun ber fylkesordfører Terje Damman besvare hvordan han...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.16

Tilskudd til informasjonstiltak i forbindelse med stortingsvalget 2017

For å bidra til å øke valgdeltakelsen og de stemmeberettigedes kunnskap om valget er det opprettet en tilskuddsordning. Tilskuddet kan dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak, for eksempel...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.16

Interpellasjon til fylkesordføreren: Mandal kirke, ett spleiselag?

Christian Eikeland, gruppeleder for Fremskrittspartiet i fylkestinget, har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Han spør om fylkesordføreren vil ta ett initiativ til at...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.16

Innmelding av representanter til Ungdommens Fylkesting 2016-2017

Ungdommens fylkesting i Vest-Agder (UFT) er inne i sin tredje periode. 5.-6. desember er det duket for møte der UFT for 2017 konstitueres, det velges nytt Ungdommens fylkesutvalg (UFU) og det vedtas...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.16

Interpellasjon om gyldig fraværsmulighet for kjøretimer

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren i Vest-Agder med tittel: Kjøretimer må gi gyldig fravær for alle elever som tar lappen i den...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.16

Kvinner bruker oftere stemmeretten

Tradisjonelt har menn hatt en noe høyere valgdeltakelse enn kvinner: Ved de første valgene etter andre verdenskrig lå valgdeltakelsen blant menn 6–7 prosentpoeng over den blant kvinner. På slutten av...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.16

AP-leder med interpellasjon om bompengeinnkreving og bymiljøavtale

Opposisjonsleder Randi Olaug Øverland har innsendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman knyttet til prosessen med å få utarbeidet forhandlingsgrunnlaget for en bymiljøavtale for...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.16

Fylkesordførerne i Vest-Agder og Rogaland etterlyser E-39-svar fra Kommunaldepartementet

Fylkesordfører Terje Damman har, sammen med sin kollega Solveig Ege Tengesdal i Rogaland, sendt brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for å unngå unødvendig tidsbruk når det gjelder...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.16

Vest-Agders representanter til Stiftelsen Agderforskning er nå valgt

Fylkesutvalget valgte nylig de fem representantene som Vest-Agder fylkeskommune skal oppnevne i rådsforsamlingen i Stiftelsen Agderforskning. De fem valgte representantene er: Steinar Bergstøl...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.16

Nye bestemmelser for råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, sendt ut et høringsnotat med forslag om en ny...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Fylkespolitikere imponert over anlegget på Nordberg fort

Nordberg fort på Vanse i Farsund kommune ble anlagt av den tyske okkupasjonsmakten i 1942. Fortet ligger fantastisk til med utsikt over Listalandskapet. Denne utsikten fikk representantene i...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.16

Tannhelsetjenesten i indre Agder tema i interpellasjon i fylkestinget

I fylkestinget nylig reiste representantene Gro Boge Aasheim fra Høyre og Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet vedrørende tannhelse og klinikkstruktur. De to representantene stilte til sammen fem...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.16

Ønsker ett Agder

Et enstemmig fylkesting vil forhandle med Aust-Agder fylkeskommune om ett Agder. Utvalget som skal forhandle med austegdene består av fylkesordfører Terje Damman (H), fylkesvaraordfører Tore Askildsen...

av Macdonald, Cheryl, 27.04.16

Web-TV – Se videooverføring av fylkestinget 26-27. april på nett

-Vi ønsker å gjøre politikken mer tilgjengelig for innbyggerne, og det er et viktig ledd i dagens demokrati at nye digitale kommunikasjonsmåter tas i bruk, sier kommunikasjonsrådgiver i Vest-Agder...

av kiar1, 25.04.16

Se fylkestingsmøtet 26. og 27. april på web

Fylkestingets møte 26. og 27 april vil bli direkte formidlet her på Vest-Agder fylkeskommunes internett. Møtet finner sted på Hotel Norge i Kristiansand. Etter beslutning i fylkestinget i fjor har...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.16

Sammenslåing av tannklinikker i indre Agder tema i fylkestinget

De to fylkestingsrepresentantene Gro Boge Aasheim fra Høyre og Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet har sammen sendt inn en interpellasjon til neste fylkestingsmøte 26. og 27. april . De vil ha svar på...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.16

Forventer flere oppgaver fra staten til regionene

Fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet forutsetter at statens regionale organisering endres når nye folkevalgte regioner etableres. I uttalelsen om stortingsmeldingen «Nye folkevalgte regioner –...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.16

Representanter til styringsgruppen for bybruprosjektet i Flekkefjord valgt

Vest-Agder fylkeskommune har valgt å etablere styringsgrupper for større vegprosjekter, for å sikre en tett og kontinuerlig oppfølging av prosjektene. Hovedutvalg for samferdsel, areal og...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.16

Regjeringen vil ha om lag 10 regioner

Regjeringen legger i dag frem stortingsmelding om nye regioner. – Vi følger nå opp Stortingets vedtak og legger grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.16

Sørlandsrådet vil ta en aktiv rolle i arbeidet med å følge opp Nasjonal transportplan

Transportetatenes grunnlag for Nasjonal transportplan 2018-29 er nå på høring frem til 1. juli. I et saksfremlegg som ble behandlet i et møte i Sørlandsrådet i dag betegnes plangrunnlaget, kombinert...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.16

Utdanning, kommunikasjon og grønn verdiskaping prioriteres i regionsamarbeidet

Regionplan Agder 2020 er hovedplanen som alle kommuner og de to fylkeskommunene i Agder har vedtatt å samarbeide om. Da en i 2015 hadde gjennomført de fem første årene av den tiårige planperioden ble...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.16

Ny Yrkesopplæringsnemnd valgt

Fylkestinget vedtok i sist møte et reglement for Yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder. Samtidig ble det valgt hvem som skal være faste representanter og vararepresentanter. Det skal være to valgte...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.16

Fylkesordfører Damman vil ha fortgang i regionreformprosessen

Fylkesordfører Terje Damman var krystallklar da fylkestingene i Vest- og Aust-Agder hadde regionreformen til debatt på et felles møte på Fevik i Grimstad i dag: -Vi kan få mer til sammen dersom vi er...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.16

Det er tatt initiativ til nabosamtale med Rogaland om regionreformen

Aps gruppeleder Randi Øverland ba i dag i en interpellasjon i fylkestinget fylkesordfører Terje Damman om svar på om han har vært i kontakt med fylkesordføreren i Rogaland og invitert til samtaler om...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.16

Per Sveinung Stordrange ny leder for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha til behandling alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne i fylket....

av Torkelsen, Jan H., 12.02.16

Arild Birkenes ny leder for Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

I hver fylkeskommune skal det være et eldreråd som velges av fylkestinget for valgperioden. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har fem representanter med personlige vararepresentanter. Flertallet av...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.16

Felles fylkestingsmøte for Vest- og Aust-Agder

Fredag 19. februar møtes representantene i fylkestingene for Vest-Agder og Aust-Agder på Strand Hotel på Fevik i Grimstad til et felles møte. På dagsorden er det regionreformen og spørsmålet om hva...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.16

Gunvor Birkeland nestleder i rovviltnemnda

Etter forslag fra fylkestingene i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har Klima- og miljødepartementet oppnevnt nye medlemmer til den regionale rovviltnemnda i forvaltningsregion 1...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.16

Ber om nabosamtaler med Rogaland om regionreform

Gruppeleder i Vest-Agder AP Randi Øverland har oversendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Saken gjelder regionreformen. Hun viser til at fylkestinget i desember besluttet at det...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.16

Gunvor Birkeland blir fast medlem i rovviltnemnda

Klima- og miljødepartementet har nå oppnevnt faste medlemmer og varamedlemmer fra fylkestingene til rovviltnemnda i forvaltningsregion 1. Regionen omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.16