• Sirdal Nord
  av Torkelsen, Jan H., 20.10.16

  Ros til Sirdal for planprogram

  Sirdal kommune starter nå arbeid med kommunedelplan for Sirdal nord. Den skal erstatte den gjeldende...

  Les mer
 • Sirdal Kommune Illustrasjon Fra Samfunnsdel
  av Torkelsen, Jan H., 30.09.16

  Positiv tilbakemelding til planopplegg for samfunnsutvikling i Sirdal

  Sirdal kommune har lagt ut forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel til høring. Den er...

  Les mer
 • Mulighetsstudie For Tangvall
  av Torkelsen, Jan H., 30.09.16

  Søgne kommune får 225 000 kroner til finansiering av mulighetsstudie for Tangvall

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag å innvilge en søknad fra Søgne kommune...

  Les mer
 • Bergsakerheia I Lyngdal
  av Torkelsen, Jan H., 29.09.16

  Positiv uttalelse til kommunedelplan for Bergsakerheia i Lyngdal

  Lyngdal kommune er i startfasen i arbeidet med en kommunedelplan for Bergsakerheia. Fylkeskommunens...

  Les mer
 • Flerkkefjord Gatemiljø
  av Torkelsen, Jan H., 15.09.16

  Det drives en omfattende innsats innen stedsutvikling i Vest-Agder

  Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om hvordan fylkeskommunens plan- og miljøseksjon ivaretar...

  Les mer
 • Anna Celine Foss Elevrådsleder Byremo Vgs
  av Torkelsen, Jan H., 11.08.16

  Ryvingen varde i Mandal fredet

  Denne uke ble det gjennomført en markering av Riksantikvarens fredning av 21 av Kystverkets...

  Les mer
 • Flekkefjord Sentrum
  av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

  Innsigelse til forslag til kommunedelplan for Flekkefjords bykjerne

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag et forslag til revidert kommunedelplan...

  Les mer
 • Svinør
  av Torkelsen, Jan H., 06.04.16

  Ambisiøs målsetting for uthavnene

  “Agders uthavner i verdensklasse, felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune 2016-2020.”...

  Les mer
 • Bymiljoekonferansen 2016
  av Torkelsen, Jan H., 04.04.16

  Bymiljøkonferansen 2016 med søkelys på miljøvennlig byutvikling

  Hovedtema på årets konferanse er miljøvennlig byutvikling. Tidligere har konferansen hatt et særlig...

  Les mer

Fylkestinget vektlegger forskningsbasert innovasjon i Agder

Da fylkestinget i Vest-Agder i dag avga sin bestilling til Regionalt forskningsfond for fondets virksomhet gikk fylkestinget inn for at det skal legges spesielt vekt på forskningsbasert innovasjon....

av Torkelsen, Jan H., 18.02.16

Vellykket regional plansamling 25.-26, januar 2016

Opplæringsteamet i Vest-Agder (Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkeskartkontoret) og Aust-Agder fylkeskommune i samarbeid med KS sentralt arrangerte en plansamling for...

av Lassen, Bård Andreas, 28.01.16

Godord til Marnardal kommune for arbeidet med kulturminner

Marnardal kommune har for tiden ute til høring en kommunedelplan for kulturminner i Marnardal. Hovedutvalg for kultur og utdanning avga tirsdag uttalelse til planen og uttrykker at Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16