Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag en reasfalteringsplan for 2017 for fylkesveinettet i Vest-Agder. Planen baseres på årlige faglige vurderinger ut fra behovet for reasfaltering og faglige anbefalinger som er gjort av Statens vegvesen. Det planlegges reasfaltering på 115 km fylkesveier i 2017, hvorav 6,1 km er på gang- og sykkelveinettet. I 2017 er det avsatt 56,6 millioner kroner eksklusive merverdiavgift i drift og vedlikeholdsbudsjettet til asfaltarbeid. I tillegg brukes det cirka 12 millioner kroner eksklusive merverdiavgift til arbeider i forkant av reasfalteringen.

I asfaltprogrammet for 2017-2018 prioriteres områder i Sirdal kommune. Det er utlyst en toårskontrakt for dette som utgjør om lag halvparten av aktiviteten i 2017 og 2018. Totalt utgjør arbeidet i Sirdalsområdet 45,8 km fylkesvei. Blant annet vil fylkesvei 45 Hunnedalsveien og fylkesvei 987 Suleskardveien reasfalteres i år. I tillegg vil det også bli lagt nytt dekke på fylkesvei 42 gjennom Tonstad sentrum. Mye av øvrig asfaltaktivitet vil foregå i Kristiansandsområdet, blant annet vil fylkesvei 26 Tollbodgaten og Vestre Strandgate få nytt asfaltdekke.

Det er flere kriterier som legges til grunn av Statens vegvesen i sin faglige vurdering over hvilke veier som bør reasfalteres. For det første vurderes sportilstand, dette gjelder spesielt strekninger med høy årsdøgnstrafikk. Et annet viktig kriterium for reasfaltering er dekkeskader, dette gjelder både sprekker, krakelering og hull. Lapping av slike skader tar mye midler av det ordinære driftsbudsjettet. For å unngå slike skader legges et tykkere dekke på veien hvor dette er aktuelt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer