Onsdag 22. mars klokken 12:30 inviterer Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Forskningsrådet og Innovasjon Norge til kick-off Forskningsmobilisering Agder på Dyreparken Hotell i Kristiansand. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med SkattFUNN åpen dag. Det er anledning til å delta på begge arrangementene.

Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. Det har en årlig ramme på 8,1 millioner kroner.  Hovedformålet er å mobilisere til forskningsbasert innovasjon i bedrifter. På kick-off samlingen vil du få vite mer om prosjektets fokus og virkemidler.

Prosjektet inngår i programmet FORREGION og etterfølger VRI-Agder som ble avsluttet i 2016.

Arrangementet er gratis, men av hensyn til bestilling av mat ber vi om at du melder deg på ved å følge denne linken: Kick-Off Forskningsmobilisering Agder

 

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2017 | Skriv ut siden